ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Visieontwikkeling voor organisaties

Jaargang 2013/2014. Klik hier voor de lopende cursus

Docenten: Jos Kessels, Luuk Stegmann, Pieter Jan André

 

Spelen met ideeën

In september 2013 zal, na een succesvolle eerste editie in 2012, de tweede leergang Visieontwikkeling in organisaties van start gegaan. De leergang omvat zeven modules (oktober tot mei) waarin praktische oefeningen en theoretische onderbouwing elkaar afwisselen. Aan de hand van de klassieke ideeënleer en de hedendaagse, praktische vertaling daarvan leren deelnemers in verschillende maatschappelijke en organisatorische contexten ideeën op te roepen, zichtbaar en bespreekbaar te maken. De leergang is gebaseerd op het boek Spelen met ideeën – De kunst van het filosofisch gesprek (2012) van Jos Kessels.

De groep bestaat uit minimaal 8, maximaal 16 personen. De leergang staat onder leiding van Jos Kessels, de uitvoering is in handen van Luuk Stegmann en Pieter Jan André. De leergang leidt op tot de licentie visieontwikkelaar en ideeënkijker. Hieronder vindt u een beschrijving van het programma.

Inhoud

Formuleer een idee en het leven krijgt richting. Een idee is een droom, een visie, zicht op waar het om draait. Het geeft aan waar u heengaat, welke waarden en principes u de weg wijzen, wat u wilt bereiken en wat daarvoor nodig is. 'Ken uzelf' is de sleutel tot actie. Onderzoek laat zien dat een idee goed onder woorden brengen twee keer zoveel kans geeft om het te realiseren. Voor uzelf. En voor de organisatie.

Deze leergang traint u in het vinden en verwoorden van ideeën en in het begeleiden van het onderzoeksproces. Uitgangspunt zijn klassieke filosofische methoden: het socratische gesprek, Plato´s ideeënleer, de verschillende vakken van het trivium, retorica, dialectica en grammatica (overtuigen, onderzoeken, uitdrukken). Zij worden toegepast op actuele praktijkkwesties en hedendaagse thematiek.

Een idee is te definiëren als een beeld dat de ‘ware betekenis’ van een kwestie laat zien. Om een idee op het spoor te komen moet men tien aspecten van de kwestie analyseren, verdeeld over vier niveaus van onderzoek: de feiten, de persoon, de verschillende mogelijke denkrichtingen of polen, en de overkoepelende visie. Tezamen vormen zij het zogenaamde kralenspel.

Programma

De leergang bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel.

Theoretisch deel:

 • Socrates, Plato en de ideeënleer
 • Geschiedenis van de filosofie: klassieke en hedendaagse denkers
 • Leerprocessen in organisaties: beleids- en strategieadvies
 • Filosofie in bedrijf: dialectische analyse van actuele thema’s
 • Theorie van het kralenspel en ‘Spelen met ideeën’
 • Kunst en verbeelding: mythologie, literatuur, poëzie

Praktisch deel

 • Socratisch gesprek
 • Vaardigheden van het trivium: retorica, dialectica, grammatica
 • Praktijk van het kralenspel
 • Imaginatie, beeldtaal, de kunst van het vlak ernaast kijken
 • Integratie van disciplines
 • Meesterstuk. Certificering.

Tijdsinvestering

De leergang omvat zeven modules van drie dagdelen (dinsdagavond, woensdagochtend, woensdagmiddag). Houdt u rekening met voorbereidingstijd van ongeveer vier uur per week (lezen, praktijkopdrachten). De opleiding wordt afgesloten met een meesterstuk, dat beoordeeld wordt en voorwaardelijk is voor de licentie. Voor het behoud van de licentie is nascholing noodzakelijk.

De leergang vindt plaats op de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden.

Toelatingseisen

De leergang is gericht op beleids- en strategieadviseurs, kenniswerkers, opleiders en andere professionals die complexe conceptuele processen begeleiden en de leerstof in hun werk kunnen integreren. De toelatingseisen zijn:

 • Academisch of HBO-niveau
 • Ruime ervaring met adviseren, aansturen of begeleiden van groeps- en organisatieprocessen
 • Analytisch vermogen c.q. filosofische scholing
 • Affiniteit met kunst, literatuur, verbeelding
 • Schrijfvaardigheid
 • Leeftijd tot vijfenzeventig jaar

Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Indien u niet aan alle criteria voldoet, maar toch aan de opleiding wilt meedoen, is het mogelijk om via het intakegesprek te onderzoeken welke kennis of vaardigheid ontbreekt en hoe u deze kunt bijspijkeren.

Introductie

Op 2 april en 21 mei is er een introductie (15.00 – 17.00 uur) waar u kunt kennismaken met de docenten, de opzet van het programma, het cursusboek en de achtergrondliteratuur. Deelname is gratis. Aanmelding via aletha.vander.velde@isvw.nl

Data

De leergang bestaat uit zeven modulen, verspreid over een jaar. Elke module omvat drie dagdelen, dinsdagavond, woensdagochtend en -middag. Aankomst dinsdagavond om 17.00 uur met borrel en inchecken. Slot woensdag om 17.00 uur. Op de dinsdagavonden dineert u in een aparte zaal, waar het programma direct van start gaat.


15-16 oktober 2013
12-13 november 2013
17-18 december 2013
25-26 februari 2014
25-26 maart 2014
22-23 april 2014
20-21 mei 2014

Aanmelden

De kosten voor deze opleiding bedragen € 6995,- (inclusief 7x overnachting, 7 x diner, 7 x lunch, het boek Spelen met ideeën en koffie/thee.

Dit bedrag is samengesteld uit € 5402,50 euro (ex BTW) opleidingskosten, en € 1592,50 verblijfkosten (incl. BTW).

Bij uw inschrijving ontvangen we graag een e-mail (aletha.vander.velde@isvw.nl) met CV en motivatie.

De docenten

Luuk StegmannLuuk Stegmann (1957) studeerde klinische psychologie en persoonlijkheidsleer. Hij werkte als psycholoog en beleidsmedewerker bij Justitie, in een algemeen ziekenhuis en bij een organisatieadviesbureau waar hij psychologie in het bedrijfsleven inzette. Hij zorgde voor de opvang van getraumatiseerde politiemensen van de KLPD en werkte als bedrijfspsycholoog in opdracht van de Rabobank. Sinds 20 jaar heeft hij een eigen psychotherapiepraktijk. Stegmann was enkele jaren associé bij Het Nieuwe Trivium. Hij is sinds 2002 supervisor en adviseur bij Interapy Nederland bv, een bedrijf dat psychotherapie en begeleiding aanbiedt op internet. Sinds 2010 is Luuk Stegmann betrokken bij Eidoskoop, aanvankelijk als medelezer van het boek van Jos Kessels ‘Spelen met ideeën’, later onder meer als docent in de Leergang Visie-ontwikkeling van het ISvW.

Pieter Jan AndrePieter Jan André (1954) was jarenlang  docent filosofie en levensbeschouwing aan de Hogeschool Utrecht. Hij volgde een theateropleiding, studeerde toegepaste gestaltpsychologie in Nederland en de Verenigde Staten en volgde een deeltijdstudie filosofie. Hij ontwikkelde  het Martin Buber Podium, een unit waar medewerkers door het beoefenen van  poëzie, praktische filosofie en dialogische werkvormen,  zicht krijgen op de vraag hoe je  als professional inspiratie en energie kunt verwerven in je werk. Sinds 2011 is hij drie  maanden per jaar werkzaam op Sulawesi (Indonesië).   Daar coacht hij Indonesische kansarme  jongeren in het vinden van een richtinggevend 'idee  voor hun toekomst'.  Bij Het Nieuwe Trivium nam hij deel aan de leergang Filosoferen in Organisaties.

Jos KesselsJos Kessels (1948) studeerde rechten en filosofie en werkte aanvankelijk als musicus, journalist en filosofie-docent. Hij deed daarna onderzoek in wetenschapsfilosofie en didactiek van filosofie, promoveerde op een proefschrift over kennistheorie en filosofieonderwijs (socratische methode) en specialiseerde zich vervolgens in theorie en praktijk van het socratisch gesprek.  Sinds 25 jaar leidt hij gesprekken en trainingen met managers en bestuurders in verschillende sectoren van de samenleving: gezondheidszorg, overheid, politie, onderwijs, banken. Hij was in 1999 een van de oprichters van Het Nieuwe Trivium, een bureau dat filosofie in bedrijf brengt. Na tien jaar stapte hij op om te veranderen en te vernieuwen. Nu werkt hij vanuit het bureau Eidoskoop, gespecialiseerd in idee-ontwikkeling. Hij publiceerde verschillende boeken, waaronder Socrates op de markt, Vrije ruimte, Het poëtisch argument, en De jacht op een idee. Zijn meest recente boek is Spelen met Ideeën, De kunst van het filosofisch gesprek (Boom 2012). Zie voor meer informatie www.eidoskoop.nl.

Eidoscoop

 

Visieontwikkeling in organisaties

Download hier de brochure over de lopende jaargang van deze opleiding

Accreditaties

Deze ISVW-opleiding is geaccrediteerd door

Cedeo

ANVW

NRTO

CRKBO