ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Waar vrienden zijn, daar is rijkdomVrienden van de ISVW

  • Zoekt u inspiratie bij mensen die zich vragen durven stellen?
  • Neemt u geen genoegen met oneliners of vaste overtuigingen?
  • Hecht  u aan een actief denkklimaat?

Hartelijk welkom bij De Vrienden van de ISVW

Op 2 juni 2013 zal de Vereniging Vrienden van de ISVW bij elkaar komen voor de ALV. Download hier de uitnodiging.

Download hier het verslag van de vorige vergadering.

Download hier de begroting van 2014

Download hier het rapport van de Vereniging

NIEUWSBRIEF MEI 2013

Wie zijn de vrienden van de ISVW?

De vrienden zijn de steun en toeverlaat van de Internationale School voor Wijsbegeerte. Zij maken het mede mogelijk dat de ISVW zich nationaal en internationaal kan profileren.

De vrienden van de ISVW hechten aan een moment van reflectie. Zij zijn geïnteresseerd in andere denkbeelden, redeneringen. Zij zijn bereid eigen overtuigingen ter discussie te stellen. De vrienden komen uit alle sectoren van de samenleving en debatteren graag met elkaar.

De ISVW is geheel onafhankelijk. Zij verkrijgt haar inkomsten via het Landgoed ISVW en de bijdragen van donateurs, waaronder de Vrienden van de ISVW. De vrienden dragen onder andere bij aan exploitatie, verbouwing, lustrumvieringen, open huis en filosofische cafés.

Meld u aan als Vriend

Vrienden van de ISVWUw bijdrage is een investering in denkkapitaal. Met uw bijdrage investeert u in een denkeconomie. Voor € 35,- per jaar kunt u al lid worden van de Vrienden van de ISVW.

U ontvangt drie keer per jaar de vriendennieuwsbrief met onder andere informatie over diverse filosofische leesgroepen, die over het hele land zijn verspreid. U hebt toegang tot inspirerende ledenbijeenkomsten. U krijgt korting op alle meerdaagse ISVW-cursussen.

Daarnaast betalen de vrienden geen toeslag voor de upgrade naar een comfortkamer, dit is alleen op basis van beschikbaarheid, geen garantie op een verblijf in een comfortkamer. Indien u verzekerd wilt zijn van een verblijf in een comfortkamer dan kunt u de toeslag van € 17,50 per nacht betalen. Dit geldt ook voor Gold Cardhouders.

Gold Card

Exclusieve korting voor regelmatige bezoekers. Eén all-in prijs voor een jaar lang ongelimiteerd cursusbezoek, inclusief verblijf. De ISVW Gold Card geeft u een jaar lang het recht op het bezoeken van alle cursussen*, basiscursussen en de summerschools, inclusief verblijf. De kaart is geldig van 1 september 2013 t/m 31 augustus 2014 en kost € 2250,-. U kunt ook kiezen voor de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014.

* De Gold Card geldt niet voor de beroepsopleidingen en kan niet met terugwerkende kracht toegepast worden.

* De Gold Card geeft niet automatisch recht op een comfort kamer. Tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht kunt u upgraden naar een comfort kamer (onder voorbehoud van beschikbaarheid).

De Gold Card is een initiatief van de Vrienden van de ISVW. Meer informatie: bel 033-465 0700 of mail naar info@isvw.nl.

Leesclubs van de Vrienden

De Vrienden hebben daarnaast leesclubs in het hele land. U kunt zich aansluiten bij een bestaande leesclub - mits plek beschikbaar - of met behulp van de Vrienden een nieuwe leesclub oprichten in uw regio.

U hoeft echt geen beroepsfilosoof te zijn om mee te kunnen doen in een leesgroep. Juist in groepsverband, met mensen met een verschillend filosofisch kennis- en ervaringsniveau kunt u veel van elkaar leren. Sommige groepen nodigen ook af en toe deskundigen uit om een boek in te leiden en de discussie op gang te brengen.

Zou u zich graag bij een leesgroep willen aansluiten, klik dan hier voor het overzicht van de leesgroepen om contact op te nemen met een coördinator van een groep in uw omgeving. Succes is overigens niet gegarandeerd: de leesgroepen bepalen zelf hun grootte en kunnen volledig bezet zijn. Enkele groepen zijn nog op zoek naar nieuwe leden.

Schenken en steunen

De vereniging heeft de zogenaamde ANBI-status en is geregistreerd als ‘goed doel’.

Als vriend kunt u gebruik maken van verschillende fiscaal gunstige regelingen zoals donaties in een vorm van lijfrente, schenkingen en legaten.

Daarnaast kunt u certificaten kopen in de vorm van een renteloze lening aan de ISVW. De stukken zijn van € 100,-, € 500,- en € 1.000,- te verkrijgen als bewijs van deelneming in een doorlopende renteloze lening aan de ISVW, die niet door U opeisbaar is, maar wel kan worden afgelost door de ISVW.

Per e-mail vrienden@isvw.nl onder vermelding van: naam en voorletters, volledig adres, email-adres, telefoonnummer, M/V. Of bel de receptie van de ISVW: 033 4650700.

Download hier het programma voor 2013 van Vrienden van de ISVW

Download hier de PDF-folder SCHENKEN AAN DE VRIENDEN

Hier kunt u de Statuten van de Vrienden downloaden en hier het Huishoudelijk Reglement.

KvK: 40506052

 

Over de Internationale School voor Wijsbegeerte

De ISVW is in 1916 opgericht door Frederik van Eeden en de wiskundige L.E.J. Brouwer, daarbij ondersteund door tal van Europese intellectuelen. Het instandhouden van een onafhankelijk filosofisch instituut is geen vanzelfsprekende zaak. In 1916 werd reeds een Vereniging tot Instandhouding in het leven geroepen. Deze vereniging heet nu: ‘Vrienden van de ISVW’.

Het sfeervolle  hoofdgebouw werd oorspronkelijk ontworpen door architect K.P.C. de Bazel en heeft verschillende verbouwingen ondergaan. De nieuwe hotelvleugel biedt aangename mogelijkheden voor overnachtingen.

Als vriend bent u altijd welkom in het hotel. Wilt u wandelen of zoekt u een centraal gelegen adres voor overnachting, u bent altijd welkom in onze vertrouwde omgeving.