ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Waar het echt om gaat: het socratisch gesprek

U hebt een vraag over uw organisatie die er toe doet. U weet dat het antwoord van groot belang kan zijn, maar weet niet hoe u tot een bezonnen oordeel kunt komen. Daarvoor is meer nodig dan een gewoon overleg of een gewone vergadering. Een socratisch gesprek ondersteunt u in het bezonnen oordelen.

Doelgroepen

Organisaties of onderdelen daarvan, die zich door middel van een intensieve dialoog willen verdiepen in een fundamentele kwestie waarop ze een gezamenlijke goed beargumenteerde zienswijze nodig hebben. 

Doelen en resultaat

De deelnemers

  • Onderzoeken de achterliggende denkbeelden, zienswijzen en waarden die aan de vraag ten grondslag liggen.
  • Ontwikkelen door en in het gesprek begrip voor elkaars zienswijze en argumenten
  • Ontwikkelen een gezamenlijke en gedragen visie op de vraag
  • Verzamelen systematisch argumenten en komen tot een beter gefundeerde oordeelsvorming.

Werkwijze

 Een socratisch gesprek bestaat uit vijf fasen:


  1. Formuleren van een uitgangsvraag bij een gegeven thema
  2. Inventariseren van bij de vraag passende voorbeelden; het meest veelbelovende wordt gekozen, uitgebreid verteld en toegelicht
  3. Formuleren van een kernuitspraak: de spil waar het voorbeeld om draait
  4. Onderzoek van de kernuitspraak: welke argumenten liggen er aan ten grondslag, en hoe valide zijn die?
  5. Reconstructie van de argumentatie en conclusies

Voor meer informatie over het Socratisch Gesprek, ga naar Wat is een Socratisch Gesprek?

Duur

Afhankelijk van de ingebrachte vraag en het aantal deelnemers kan de duur variëren van minimaal 1 dagdeel tot een hele dag.

Aantal deelnemers

5 to 12 personen

Informatie