ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

De nieuwe professional: waarden, dilemma’s, kardinale deugden 

Inleiding

Professionals in veel beroepen en beroepsomgevingen bevinden zich in een spanningsveld van maatschappelijke verwachtingen, professionele dilemma’s en persoonlijke onduidelijkheid. De professional wordt geacht keuzes te maken in situaties waar er geen regels of eerdere voorbeelden voorhanden zijn. Steeds meer is dat de kern van zijn werkzaamheden. Gelukkig lijkt zich een kentering in de waardering voor de professional af te tekenen, waarbij de professional als mens en als expert weer gezien mag worden.
Recente filosofische en sociologische inzichten, gebaseerd op actuele casuïstiek en good practices maken zichtbaar waar de rol van de professional knelt en geven aanzetten voor het versterken van de professionele rol binnen de organisatie. Dat geeft de nieuwe professional ook de gelegenheid om met moed, bezonnenheid en zorg te handelen en op een rechtvaardige wijze te werken. Met plezier in zijn werk.
Het programma De nieuwe professional is bedoeld voor notarissen, ambtenaren, docenten, apothekers, sporters, artsen, adviseurs, tandartsen, politie, brandweer. Kortom voor iedereen die Nederland draaiende helpt houden in roerige tijden.

Doelgroep

  • Professionals die in hun eigen organisatie een voortrekkersrol vervullen in het versterken van de kwaliteit van de organisatie en de professie, bijvoorbeeld als projectleider of teamcoördinator.
  • HRM functionarissen die behoefte hebben aan een nadere analyse van de werkomgeving van de professional en een positieve insteek zoeken voor de versterking van de professie.
  • Leidinggevenden aan professionals.
  •  

Doelen en resultaten

De deelnemers:

  • Weten om te gaan met de  keuzes en dilemma’s die onlosmakelijk met de rol van de professional verbonden zijn.
  • Kunnen de behandelde inzichten relateren aan  hun persoonlijke, professionele en maatschappelijke leven.
  • Kunnen voor hun eigen werksituatie analyseren hoe de verhouding tussen deugden, waarden, het morele klimaat en de rol van leiderschap bijdragen aan de positionering van de professie en de versterking van het morele klimaat
  • Hebben voor de eigen werksituatie inzichten en methoden aangereikt gekregen die ze kunnen inzetten voor de versterking van de eigen professie en hun eigen professionele houding.
  • Zijn in staat om het geleerde over te dragen aan hun eigen werkomgeving.
  •  

Duur

Een dag

Locatie

ISVW of eigen locatie 

In company

Uw professionals zijn het allerbelangrijkst in uw organisatie. Hun werkvreugde en werkenthousiasme versterken kan het best in de eigen omgeving en organisatie.
Het programma heeft het meeste effect op de werkvloer zelf.

Informatie 

Programma