ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Voorkomen óf benutten van waardenconflicten in organisaties

 U wilt conflicten in uw organisatie zoveel mogelijk voorkomen. Eén bron van mogelijke conflicten zijn de verschillende waardenoriëntaties binnen uw organisatie. Die op het spoor komen en in een goede verstandhouding bespreken levert een veel prettiger werkklimaat op.
Overigens zijn verschillen in waardenoriëntatie ook een bron van creativiteit die benut kan worden.

Doelgroepen

  • Ervaren begeleiders van veranderingen in organisaties
  • Organisaties die preventief willen zijn in het omgaan met waardenconflicten door ervaren begeleiders van mogelijke conflicten te professionaliseren in het herkennen en omgaan met waardenconflicten.
  • Organisaties die profijt willen hebben van diversiteit.

Doelen en resultaten

  • De deelnemers maken kennis met de methodiek van transculturele analyse als van aanpak van mogelijke waardenconflicten
  • De deelnemers ervaren de waarde van de methodiek aan eigen actuele situaties
  • De deelnemers kunnen verwoorden (middels reflectie op de ervaringen) wat de meerwaarde van de methodiek voor hun organisatie zou kunnen zijn.
  • De deelnemers zijn in staat om de methodiek in te zetten in trajecten waar de waardenconflicten (transcultureel met name) mogelijk aanwezig zijn.
  • De deelnemers kunnen de methodiek verbinden aan de vaardigheden en competenties van een goede begeleider.

Toelichting

Verschillen in waarden kunnen een grote bron van creativiteit zijn, maar kunnen ook leiden tot conflicten. Ze doen deuren dicht of openen deuren naar nieuwe vergezichten.
Waardenconflicten kunnen zich in organisaties op veel manieren voordoen, bijvoorbeeld tussen afdelingen met een verschillende taak, tussen verschillende vestigingen, bij een grote diversiteit in medewerkers of tussen mannen en vrouwen. Ze leiden dan vaak tot heftige confrontaties. Die confrontaties zijn te beheersen, te voorkomen of nog beter creatief te benutten door een alerte blik op mogelijke situaties waarin waardenconflicten destructief dreigen te worden. 

Duur

Een dag van 09.30 tot 17.30 

Locatie

ISVW of uw eigen locatie 

In Company

De training wordt in company uitgevoerd en kan voorafgegaan worden door een analyse van de huidige situatie in de organisatie en de omgeving van de organisatie. Veel waardenconflicten ontstaan door veranderingen in de context.

Informatie

 Programma