ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Stilstaan bij wat goed gaat: waarderende reflectie

 Er gaat veel goed in uw organisatie, maar u weet niet altijd hoe belangrijk dat is of kunt uw succes niet herhalen. Positieve ervaringen zijn de rijkste bron voor vooruitgang en versterking van uw organisatie.

Doelgroep

Organisaties of onderdelen daarvan die hun successen willen kunnen herhalen en zicht willen krijgen op de voorwaarden voor herhalen.
Organisaties waarin de kwaliteit van de professionals onvoldoende over het voetlicht komt.

Doelen en resultaat

De deelnemers:

 • Ervaren het belang van succes
 • Inventariseren systematisch criteria voor herhaling van succes
 • Weten dat ze als professional gewaardeerd worden in hun werk en als mens

 Werkwijze

Waarderende reflectie verloopt in vier fasen: discover, reflecteren, ontwerpen en uitvoeren.

 • Fase 1: Ontdekken (discover)
  De deelnemers vormen paren en vragen elkaar naar hun topervaringen zoals beschreven. Vervolgens worden de verhalen plenair verteld.
 • Fase 2: Reflecteren
 • Deelnemers denken na over de vraag: ‘Wat is er voor nodig zodat deze topervaring niet meer een uitzondering is, maar juist normaal is?’
 • Fase 3: Ontwerpen (design)
  Deelnemers vertalen elementen uit de droomfase naar praktische operationaliseringen.
 • Fase 4: Uitvoeren (deliver)
  Deelnemers bespreken in paren concrete plannen om de praktische voorstellen te implementeren in hun dagelijkse praktijk.

Duur

Een dagdeel 

Aantal deelnemers

Van 6 personen tot grote groepen

Informatie