ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Ware liefde

Vrijdag 5 t/m zondag 7 april 2013

Aanvang vrij. 19.30 uur - einde zo. 12.30 met afsluitende lunch

LiefdeBestaat ware liefde? En zo ja, wat is het dan? Is liefde rationeel, irrationeel of een stofje in de hersenen? Welke redenen hebben we om van iemand te houden?

Liefde heeft vele gezichten. Je bent verliefd, ervaart lust, of hebt een diepe band ontwikkeld met iemand. Kun je maar van één iemand tegelijkertijd houden, of is meervoudige liefde een haalbaar ideaal? Hangt dat af van het type liefde waar we het over hebben? En wat voor rol spelen hormonen hierin? Het hormoon dopamine blijkt een belangrijke rol te spelen in verliefdheid, wat vaak gepaard gaat met ideeën over exclusiviteit. Zit zo'n hormoon ons in de weg, of wijst het ons juist de richting die we in moeten slaan? Een wijdverbreid idee is dat, als je zoiets als liefde kunt verklaren in termen van prozaïsche chemie, er van de waarde van liefde weinig overblijft. Tegelijkertijd spreken veel mensen over een mysterieuze klik waarvan sprake moet zijn om van iemand te houden. Gaat het daarbij om illusie of realiteit? Tast een wetenschappelijke verklaring het belang van de liefde aan?

Omdat waarde volgens sommigen nauw samenhangt met emoties, vormt dit onderwerp ook aanleiding om de relatie tussen emoties en liefde te bespreken. Is liefde een emotie? Of is liefde iets waar emoties bij komen kijken. Kun je ook zonder emoties van iemand houden, puur vanuit een rationele waardering van die persoon? Iemands zwakheden kunnen soms vertederend zijn, maar is het wel mogelijk om van iemand te houden vanwege negatieve eigenschappen? De romantische liefde speelt een centrale rol tijdens dit weekend. Maar ook de liefde tussen ouder en kind en  vriendschap komen aan bod. Juist omdat het niet nauw verbonden is met lust of exclusiviteit vormt vriendschap een bruikbaar liefdesideaal dat ons begrip van de kern van liefde kan vergroten.

Tijdens dit weekend wordt de liefde vanuit allerlei filosofische perspectieven belicht. Zo wordt het idee verdedigd dat we van anderen houden vanwege de kwaliteiten die ze bezitten. Ook wordt een lans gebroken voor het irrationele van de liefde. Sprekers besteden verder aandacht aan de rationele kant van de liefde. Een andere theorie die de revue passeert is dat we een specifieke liefde alleen waar kunnen maken als we voldoende oog hebben voor de waarde van liefde in het algemeen. Door middel van discussie wordt de deelnemer uitgenodigd zelf een mening te vormen over de zin en onzin van ware liefde.

Programma

Klik op onderstaande button voor het programma

Programma

Docenten

Martin van HeesProf. dr. Martin van Hees is decaan van de Faculteit Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen en hoogleraar ethiek en politieke theorie. Hij is tevens bestuursvoorzitter Internationale School voor de Wijsbegeerte (ISVW) en redacteur van Economics and Philosophy (Cambridge University Press).

 

HindriksFrank Hindriks is universitair docent bij de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde filosofie en economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2007 ontving hng hij een NWO VENI-subsidie voor zijn onderzoek
Normativity in Action: A New Theory of Moral Responsibility.

Prof.dr. Frans JacobsProf. dr. Frans Jacobs is emeritus hoogleraar in de wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme vanwege de Stichting Socrates aan de Universiteit Leiden en is emeritus wijsgerige ethiek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij maakte lange tijd deel uit van het bestuur van de ISVW en verzorgde talloze cursussen op het raakvlak van ethiek, rechtsfilosofie en wijsgerige antropologie.

Aanmelden

Verblijven bij de ISVW is een feest. U krijgt de beste docenten, heerlijke maaltijden, ontmoet geestverwanten en kunt wandelen in de uitgestrekte bossen rond de ISVW.

Arrangement 1: € 302,- (conferentie, koffie/thee, 2 x lunchbuffet, diner).
Arrangement 2: € 392,- (arr. 1 + standaard hotelkamer en ontbijt).

Upgraden naar een comfort kamer (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Klik hier om u aan te melden:

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- U treft hier ook het mailadres van uw docent(en).