ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

1. Filosofische Reflectie aan Tafel

Een filosofisch vraaggesprek in  Van Eedenzaal

Heeft de post-moderne organisatie al die management lagen nodig? Medewerkers van organisaties worden zich in toenemende mate bewust van hun mogelijkheden tot zelfsturing. Over tien jaar is de werkgever een mensgerichte organisator die een context creëert waarin de werknemer zich in toenemende mate ontwikkelt tot een mede-ondernemer. Maar past dit ook bij de onderkant van de arbeidsmarkt en maakt zelfsturing collectieve organisatie overbodig? Een filosofisch vraag gesprek met Catelene Passchier (bestuur FNV), Ben Kuiken (journalist en schrijver) en Annette Kraaijenveld (organisatie-adviseur en manager P&O). Moderator Eric Boers (filosoof en managementtrainer/adviseur). (Beperkte inschrijving)

Catelene Passchier

Catelene Passchier:  Studeerde rechten in Utrecht. Was 7 jaar advocaat in Amsterdam. Ging in 1988 werken bij de Vakcentrale FNV, eerst bij het Vrouwensecretariaat, later als beleidsmedewerker arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen. Van 2003 tot 2010 was zij lid van het dagelijks bestuur van het Europees Verbond van Vakverenigingen in Brussel. Sinds 1 september 2010 vervult zij de functie van cao-coordinator in het FNV-bestuur. www.fnv.nl Ben Kuiken

Ben Kuiken: Journalist en schrijver van het boek: De laatste manager. Een pleidooi voor vrijheid, gelijkheid en ondernemersschap (2010). Hij pleit voor vergaande vormen van zelfsturing in organisaties. Zijn boek is door Management Team uitgekozen tot de 5 beste management boeken van het jaar. http://www.benkuiken.nl/home   

Annette KraijeveldAnnette Kraaijeveld: De afgelopen 10 jaar was ze in verschillende rollen (als begeleider van mensen met een psychiatrische achtergrond en als organisatie adviseur en manager Personeel en Organisatie) in diverse non-profit organisaties bezig met mensen en arbeid. Op dit moment is zij werkzaam als hoofd Personeel en Organisatie in het Stadsdeel Zuid te Amsterdam. Erik Boers

Erik Boers (1960) is oprichter en eigenaar van Het Nieuwe Trivium. Tijdens zijn studie wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Amsterdam richtte hij samen met enkele docenten de studierichting Filosofie van management en organisatie op. Vanaf 1997 is hij zich nadrukkelijk gaan richten op het toepassen van filosofische methodieken binnen opleidingen voor professionals, bij individuele begeleiding  en tijdens organisatieveranderingen