ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

1. De dialoog over arbeid in de filosofische praktijk

 Peter Harteloh – Van Eedenzaal

Een gesprek met Adriaan Hoogendijk over zijn loopbaan vanaf de oprichting van zijn filosofische praktijk voor loopbaanontwikkeling tot op heden. In het gesprek gaat de aandacht naar de manier waarop Hoogendijk zich op een dialogische wijze verhoudt tot het verschijnsel arbeid. Het gesprek heeft het karakter van een filosofische consultatie, een dialoog over een dialoog..( Beperkte inschrijving).Adriaan Hoogendijk

Adriaan Hoogendijk studeerde wijsbegeerte en menswetenschappen. Hierna volgde hij nog een pastoraal psychologische leergang en verschillende management-trainingen.  Van 1987 tot midden 2010 leidde jij vanuit Adviesbureau Hoogendijk met zijn collega's zo'n 1500 mensen op tot loopbaan- en executive coach. Hij publiceerde onder meer: Loopbaanzelfsturing, bezieling en vitaliteit (Business Contact, 2000, 14e druk).  www.hoogendijkcoaching.nlPeter Harteloh

Peter Harteloh studeerde geneeskunde en filosofie. Zijn filosofische praktijk te Rotterdam  richt zich op individuele consultatie, coaching, cursussen en filosofische stadswandelingen. Sinds het voorjaar van 2010 is Peter Harteloh