ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

2. Filosofisch Consult

Harm van der Gaag- Mennickezaal

Sinds dertig jaar is een groeiend aantal filosofen werkzaam als consulent. Zij zijn mensen uit alle geledingen behulpzaam bij het zoeken naar antwoorden op vragen rondom arbeid en andere concrete levensvragen. Sommigen doen dat op ‘Socratische’ wijze, anderen ontwikkelden eigen methodieken, maar bij ieder van hen staat de eigen filosofische werkzaamheid van hun cliënten centraal. In de dialoog met de consulent worden vooronderstellingen expliciet gemaakt, drogredenen ontzenuwd en blinde vlekken in het licht gezet. Een gezamenlijk onderzoek resulteert in nieuwe inzichten, die de cliënt niet op eigen kracht wist te formuleren. In deze werkgroep zal Harm een korte inleiding houden, vragen beantwoorden over zijn werkwijze en een demonstratiegesprek voeren met iemand uit de zaal. (Aantal deelnemers 20Harm van der Gaag)

Harm van der Gaag (1967) studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht. In 2004 opende hij in Utrecht de deuren van de filosofische praktijk Denk Dieper waar hij inmiddels vier dagen per week werk aan heeft. Sinds dit jaar verzorgt hij ook de opleiding tot filosofisch consulent voor de ISVW. Daarnaast schrijft hij aan een boek over de deugden.