ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

2. Socratisch Gesprek over het dagelijks werk

Kristof van Rossem - Mennickezaal

In dit socratisch gesprek onderzoeken we samen een vraag die de deelnemers op dat moment bezig houdt in verband met hun dagelijks werk. Er is ook tijd om te reflecteren op de manier van gespreksvoering en de betekenis hiervan voor werk en leven. Een socratisch gesprek is een gesprek, waarin je de essentie van je dagelijks werk helder formuleert en kritisch onderzoekt in dialoog met anderen. In het gesprek leert men om op een gestructureerde en zorgvuldige manier de waarheid en de waarde van de bevindingen te onderzoeken die men heeft over een bepaald probleem of een bepaalde kwestie. (Aantal deelnemers 20)Kristof van Rossem

Kristof Van Rossem (1969) is Master in de filosofie (KU-Leuven), docent aan de HU-Brussel, lid van de VFP en sinds meer dan 10 jaar trainer in reflectie en dialoog voor allerlei organisaties. Hij begeleidt jaarlijks samen met Hans Bolten een opleiding tot socratisch gespreksbegeleider. www.socratischgesprek.be