ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

3. Moreel Beraad

Hella van den Elshout - Reimanzaal

In deze workshop Moreel Beraad gaat het om een zorgvuldig onderzoek van een lastige keuze van een van de deelnemers. Via een aantal stappen krijgt men inzicht in de morele aspecten die een rol spelen in een beslissing die genomen moet worden. Deelnemers verkrijgen een persoonlijk inzicht in wat volgens hen moreel juist is om in die situatie te doen. Het Moreel Beraad verschaft handvatten voor het nemen van een lastige beslissing en ondersteunt de professionele verantwoordelijkheid. (Aantal deelnemers: 8)Hella van den Elshout

Hella van den Elshout (1963) studeerde wijsbegeerte in Nijmegen en Leiden. In 2003 is ze door het European Institute Business Ethics van Nijenrode University gecertificeerd om trainingen morele oordeelvorming te geven ter versterking van integriteit binnen organisaties.