ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

3. (Over)Levingskunst in organisaties

Ronald Wolbink – Reimanzaal

In de workshop is aandacht voor cultuurfilosofische ontwikkelingen die van invloed zijn op het leven en werken binnen organisaties. Vervolgens wordt de filosofische levenskunst geintroduceerd en verkend. Daarbij staat de vraag centraal of er binnen organisaties ruimte is voor levenskunst en in hoeverre dit zou moeten doorwerken in het leidinggeven en op de werkvloer. (Aantal deelnemers 12).Ronald Wolbink

Ronald Wolbink studeerde bedrijfskunde  en volgde opleidingen op terreinen filosofie, pedagogiek, supervisiekunde en coaching. Hij was werkzaam in management- en beleidsfuncties P&O en is leidinggevende en docent in het hbo. Tevens heeft hij een bureau voor filosofisch coachen en (leer)supervisie.