ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

4. De oudere hoogopgeleide werknemer

 Leon de Haas - Brouwerzaal

In de workshop bediscussiëren de deelnemers de thematiek van de werkzoekende hoogopgeleide 45-plusser. Zij krijgen informatie over en ervaren de zelfreflectie- en gespreksmethodiek zoals die gehanteerd wordt door Talent Plus, een zichzelf-organiserende vereniging van oudere werknemers (d.w.z. 40+). Deelnemers voeren een filosofisch gesprek over de problematiek van de oudere hoogopgeleide werknemer en de kansen in bedrijfsorganisaties om de waarde van oudere hoogopgeleide werknemers beter te benutten. (Aantal deelnemers 12)Leon de Haas

 

Leon de Haas is filosoof en ondernemer. Hij voert zijn eigen praktijk voor counseling, coaching, scholing, training en projectontwikkeling. (www.platopraktijk.nl). Daarnaast is hij partner in Body & Mind In Company. www.bmic.nl