ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

4. Ervaring als bron van inspiratie

 Theo Meereboer & Petra Bolhuis – Brouwerzaal

Het opdoen van werkervaring is datgene waardoor je capaciteiten verwerft en uitbouwt. Wij definiëren vergrijzing niet als een probleem maar als een kans. Deze filosofische workshop bestaat uit een korte inleiding en een maieutisch gesprek. Maieutiek betekent de kunst van het vragen stellen op een zodanige wijze dat de ondervraagde zelf tot inzicht komt. In het gesprek zoeken we via een aantal filosofische concepten, zoals vrijheid, aansluiting bij de dagelijkse ervaring van de deelnemers. Het filosofisch karakter staat garant voor diepgang, logische consistentie en zingeving. Het biedt een andere ingang aan een doelgroep die behoefte heeft aan bezinning, zingeving en een kritische blik op eigen handelen. (Aantal deelnemers 15)Theo Meerenboer en Petra Bolhuis

Theo Meereboer (1952) studeerde filosofie en werd op latere leeftijd blind. Sinds 1995 werkt hij vanuit de WAO voor Maieutiek. Petra Bolhuis (1963) studeerde orthopedagogie en filosofie. Ze werkt als vrijgevestigd pedagoog en filosoof vanuit haar eigen bedrijf Maieutiek www.maieutiek.nl