ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Anton Vandeursen

Na de Kweekschool in Eindhoven heeft Anton Vandeursen aan de Universiteit van Nijmegen cultuur- en godsdienstpsychologie gestudeerd en zijn doctoraalexamen behaald in de wetenschapsfilosofie en de filosofische antropologie. 
Van 1983 tot 1990 was hij docent cultuurbeschouwing, cultuurfilosofie en ontwerpmethodologie aan de vakgroep Handvaardigheid en Textiele Werkvormen van de Hogeschool Holland.

Van 1989 tot 1999 heeft hij als groepsleerkracht aan de Montessorischool Dukenburg te Nijmegen gewerkt. Op die school heeft hij voor het eerst met kinderen gefilosofeerd. Een andere taak was het ontwerpen en implementeren van Kosmische Opvoeding en Onderwijs binnen de verschillende Montessorischolen. Vanaf 1990 is hij docent cultuurbeschouwing aan de faculteit educatie, afdeling pabo, van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De inhouden van het vormingsgebied cultuurbeschouwing zijn: cultuurfilosofie, filosofie van de kunst en ethiek. 
In de minor ‘Leren voor het leven’ geeft hij algemene inleidingen in de geschiedenis en de systematiek van de filosofie, het Socratisch gesprek en voor studenten lerarenopleiding basisonderwijs het onderdeel ‘Filosoferen met Kinderen’.