ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Basisopleiding Filosofie in de praktijk

Jaargang 2013-2014. Klik hier voor de lopende cursus

‘Laat niemand die jong is het uitstellen aan filosofie te doen, en laat evenmin wie oud is de filosofie beu raken. Geen mens is toch te jong of te oud om aan een gezonde geest te werken?’ Epicurus maakt in zijn Brief over het geluk duidelijk dat filosofie een praktische aangelegenheid is voor iedereen, een heel leven lang. Filosofiebeoefening staat in dienst van het dagelijks bestaan, zowel in de privésfeer, als op de markt en in het publieke domein.
Daarom kan filosofie niet beperkt blijven tot een hoog theoretische bezigheid voor vakfilosofen en moet de vertaalslag naar het dagelijks leven voortdurend worden gemaakt.Filosofie in de praktijk

De laatste jaren zijn talloze manieren van praktisch filosoferen herontdekt en opnieuw ontwikkeld. De interesse in denkers die de filosofie als gereedschap zien – van Sokrates tot Jos Kessels – is enorm toegenomen. Maar vooral zijn er nieuwe genres ontstaan waarmee de stap van theorie naar praktijk wordt gemaakt, denk aan filosofische consulten, sokratische gesprekken, diner-pensants, denkvakanties, organisatiefilosofie, filosofische cafés en filosofische stadswandelingen.

De basisopleiding Filosofie in de praktijk is een ideale introductie voor iedereen die kennis wil nemen van deze filosofische vaardigheden en er zelf ervaring mee wil opdoen. Er is veel aandacht voor basisteksten van filosofen die direct toepasbaar zijn op de praktijk: Sokrates, Epicurus, Epictetus, Seneca, Petrarca, Schopenhauer, Spinoza, Nietzsche, Freud en Sartre, en voor eigentijdse teksten van Kessels, De Botton, Marinoff, Van Reijen, Wouters, Boele, Phillips, de Haas, Wolbink en de Swaef.

Vervolgens wordt met concrete vaardigheden, methodes en praktijken geoefend, zoals sokratische gespreksvoering, filosoferen met kinderen, filosofisch consulentschap en filosoferen in organisaties.
Deze basisopleiding is bedoeld voor iedereen die eraan toe is om de slag
van filosofische theorie naar een gelukkiger en efficiëntere dagelijkse praktijk te maken. Je verruimt de grenzen van je taal- en argumentatievermogen. (Je wereld is zo groot als je taalvermogen reikt).

Over de docenten

Miriam van  Reijen

Miriam van Reijen (1946) doceerde jarenlang aan verschillende universiteiten en hogescholen. Zij is bestuurslid van de Vereniging Het Spinozahuis en van de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP). Zij schreef o.m. Filosofie en hulpverlening (1984), Filosoferen over emoties (1995), en trad op als redacteur/auteur van het boek Emoties. Van stoïcijnse apatheia tot heftige liefde (2005; 2e dr. 2007). In de reeks Denkers verscheen haar monografie Spinoza – De geest is gewillig, maar het vlees is sterk (2008; 3e druk 2009). In 2010 promoveerde ze op Het Argentijnse gezicht van Spinoza – Passies en politiek. Lees hier een interview met Miriam van Reijen.

Hoofddocent Miriam van Reijen krijgt medewerking van gespecialiseerde, ervaren en praktijkvoerend filosofen.

Programma

Het precieze programma voor de komende opleiding is nog niet bekend. Om een indruk te krijgen kunt u het programma van vorig jaar bekijken.

Data

Zaterdag 7 september

Zaterdag 5 oktober

Zaterdag 2 november

Zaterdag 30 november

Zaterdag 4 januari 2014

Zaterdag 8 februari 2014

Zaterdag 15 maart 2014

Zaterdag 5 april 2014

Zaterdag 3 mei 2014

Zaterdag 31 mei

Zaterdag 28 juni examenmiddag

Aansluitende beroepsopleidingen

De Basisopleiding Filosofie in de praktijk sluit inhoudelijk aan op de beroepsopleiding tot docent filosoferen met kinderen en jongeren, tot filosofisch consulent, tot sokratisch gespreksleider of tot de beroepsopleiding moreel beraad.

Toegang:

Arrangement 1: € 1550,-. (Opleiding op 10 zaterdagen, 10 x lunchbuffet, koffie/thee en readers).

Arrangement 2: € 1850,-. (arr.1 + diners op zaterdagavond)

Aanmelden

Upgraden naar een comfort kamer (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

De weekenden zijn ook apart te volgen. Dan betaalt u relatief gezien minder, maar kunt u niet deelnemen aan het studiebegeleiding op de zondagmiddagen. Deze is namelijk exclusief voor deelnemers aan de Basisopleiding. U ontvangt dan ook geen certificaat voor de opleiding. Klik ook op aanmelden om u op te geven om een weekend los te volgen.

Accreditaties

Deze ISVW-opleiding is geaccrediteerd door

Cedeo

ANVW

NRTO

CRKBO