ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Basisopleiding Geschiedenis van de filosofie

De Basis Basisopleiding

AANMELDEN

Overzicht inhoud alle weekeinden

AristotelesDe geschiedenis van de westerse filosofie begint ongeveer 700 v. chr. in de verrassend moderne stadstaten in Griekenland en Klein-Azië, rijke samenlevingen waar deelname aan de economie, de rechtspraak en de democratie eisen stelde aan de burgers. Kennis van zaken, kennis van taal en kennis van moraal stonden op het curriculum in Plato’s Academie en Aristoteles’ Lyceum. Waarom? Omdat succes in het moderne leven van iedereen vraagt dat je weet wat er aan de hand is, dat je je verstaanbaar kunt maken en dat je gevoel voor richting hebt. Wat er gedacht wordt is in alle tijden anders, maar hoe er gedacht wordt is in grote lijnen niet veranderd. Daar kunnen wij ons voordeel mee doen. 

De ISVW Basisopleiding Geschiedenis biedt overzicht van denkstijlen die ontwikkeld zijn in 25 eeuwen. De opleiding toont het Waarom & Waartoe van de belangrijkste filosofische scholen en de motieven van de grootste denkers. De nadruk ligt op de Westerse filosofie met een enkele reis van Thales van Milete – via Ockham, Descartes en Nussbaum - tot aan voorlopig eindstation Sloterdijk. Daarna is het aan u om andere richtingen in te slaan of terug te keren naar waar u ooit begon. Ideaal, zowel voor mensen die continuïteit nastreven, als voor degenen die met de geschiedenis willen breken. 

De basisopleiding Geschiedenis stelt u in staat uw eigen denkstijl te situeren en die van anderen beter aan te voelen.

 

De Geschiedenis van de Filosofie

Inhoud

2Socrates en 3 oktober 2010
Filosofie in de Oudheid
Ware woorden en eervolle daden

In Turkije en Griekenland ontwikkelde de filosofie zich tot alledaagse scholing. Deelname aan het openbare leven in de polis vereiste kennis van zaken (fysica), een behoorlijke uitdrukkingsvaardigheid (logica) en besef van waarden en normen (ethica).
Docent: René Gude, gastdocent: prof. dr. Frans de Haas

Anselmus18 en 19 december 2010
Middeleeuwen en Renaissance
Geloof en Rede

Filosofiebeoefening stamt uit de overlegcultuur in een stad (polis). Wereldrijken aan het eind van de Oudheid waren te groot voor breed overleg. Religie bewees zich als de betere manier om de boel bij elkaar te houden. Rome werd Rooms Katholiek en de filosofie maakte zich dienstbaar aan het evangelie.
Docent: René Gude, gastdocent: prof. dr. Arjo Vanderjagt

26 en 27 februari 2011
Filosofie in de 17e en 18e eeuw
Moderniteit en verlichting

De burgerlijke filosofie nam ontslag als dienstbode van de feodale theologie. Godsdiensttwisten moe, begon men openlijk religieuze dogma’s met voeten te treden. Het succesvolle moderne mens- en wereldbeeld uit de natuurfilosofie draaide de zaken om: middeleeuwse theologische bolwerken werden moderne wetenschappelijke universiteiten met de theologische faculteit naast vele andere.
Docent: Jan Flameling, gastdocent: Leon Heuts

Nietzsche16 en 17 april 2011
Filosofie in de 19e eeuw
Vooruitgang en tegengeluiden

Het begin van de negentiende eeuw blaakt van fris positivisme en zelfontplooiingskansen voor een ‘nieuwe mens’. De fysieke wereld wordt gedresseerd door natuurwetenschap en techniek, de sociale wereld moet volgen onder toezicht van sociale mechanica en historisch materialisme. Maar de werkelijkheid is weerbarstig en gaandeweg komen er barsten in de industriële en maatschappelijke vooruitgang.
Docent: René Gude, gastdocent: prof. dr. Frans Jacobs

Martha Nussbaum28 en 29 mei 2011
Filosofie in de 20ste en 21ste eeuw
De grote verhalen bleken niet groot genoeg

De wetenschappelijke filosofie floreert korte tijd, maar zij ontwikkelt zich zo sceptisch, analytisch, deconstructief, structuralistisch en eigenlijk steriel dat zij zichzelf uit de markt prijst. In de tachtiger jaren ontstaat de tegenbeweging tegen de al te formalistische en sceptische naoorlogse filosofie.
Docent: René Gude, gastdocent: prof dr. Machiel Karskens

De cursussen zijn ook apart te volgen.

Speciaal voor de deelnemers aan de Basisopleiding is er op zondagmiddag studiebegeleiding.

Examen
Examendag en uitreiking certificaat op 25 juni 2011

Kosten


Voor de gehele basisopleiding

Arrangement 1
€ 1276,00 (5 weekeinden cursus met leesinstructie, koffie/thee, lunchbuffetten, diners incl. 2 drankjes, examendag met certificaat)

Arrangement 2
€ 1476,00 (arrangement 1 + eigen hotelkamer en ontbijtbuffet)

Upgraden naar een luxe kamer in de nieuwe hotelvleugel (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 20,- per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Voor een afzonderlijk gevolgd weekeinde

Arrangement 1
€ 223,00 (cursus, koffie/thee, lunchbuffetten, diner incl. 2 drankjes)

Arrangement 2
€ 263,00 (arrangement 1 + eigen hotelkamer en ontbijtbuffet)

Upgraden naar een luxe kamer in de nieuwe hotelvleugel (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 20,- per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Vrienden krijgen korting

AANMELDEN