ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

De bouwstenen van het denken. Stap voor stap de filosofie in

Vrijdag 23 t/m maandag 26 augustus
Aanvang vrij. 10.30 uur - einde ma. 12.30 uur met afsluitende lunch

Docent: prof.dr. Frans de Haas

Wie zijn wij mensen eigenlijk? In wat voor wereld leven we? In hoeverre is het een illusie dat wij in dat alles de hoofdrol spelen? Ontstaat de indruk van samenhang door ons denken of juist omdat alles gereduceerd blijkt te kunnen worden tot natuurkunde, scheikunde en biologie?

De laatste twee decennia zien we in de wetenschappen dat de oude scheidslijnen tussen alfa, beta en gamma disciplines in hoog tempo vervagen. Ook de wetenschappen laten zo meer en meer de samenhang tussen de grote vragen over mens en wereld zien. Wat betekent dat voor ons? 

De grote vragen over mens en wereld lijken een zekere samenhang te vertonen die zichtbaar wordt in de filosofie en in de wetenschappen. De logica, de natuurfilosofie, de wijsgerige psychologie en de metafysica hebben vanouds instrumenten ontwikkeld om veel vragen op een samenhangende manier te beantwoorden, en om antwoorden uit het verleden te plaatsen in een groter verband.

Aan de hand van krantenknipsels, youtube-filmpjes, klassieke en moderne filosofieteksten en uw eigen ervaringen, proberen we de grote vragen over mens en wereld hanteerbaar te maken. Het blijkt dat de opbouw van het zogenaamde 'antieke curriculum' - een lesmethode die bijna 1000 jaar in het filosofisch onderwijs is gebruikt – hiervoor goede aanknopingspunten biedt.

Programma

Per dag bekijken we modellen die in de loop der eeuwen zijn aangereikt, in wiskunde, logica en taalfilosofie; in ethiek en politieke filosofie; in de natuurwetenschappen en meer recent de psychologie en cognitiewetenschappen. De vraag wat we met al die modellen moeten en hoe ze in elkaar grijpen brengt ons tenslotte bij de metafysica. Tussen de bedrijven door gaan we aan de hand van praktische opdrachten in gesprek over de vraag wat de betekenis van dit alles is voor onze eigen ervaring van ons leven van alledag. Voor filosofie en wetenschap is het begin van de 21e eeuw een spannende tijd – de kans is groot dat u na deze week een heel ander mens in de spiegel ziet!

Klik op onderstaande button voor het volledige programma

Programma

Aanmelden

Arrangement 1: € 574,- (incl. lunchbuffetten, koffie/thee en diners met wijn).
Arrangement 2: € 709,- (arr. 1 + standaard hotelkamer en ontbijt).

Upgraden naar een comfort kamer (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- U treft hier ook het mailadres van uw docent(en).