ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Byzantijnse geschiedenis en cultuur

Hein van Dolen: Het Byzantijnse rijkDe geschiedenis van het Byzantijnse rijk is voor velen een ten onrechte onbekend terrein. Deze historie heeft bijna net zo lang geduurd en is zeker zo boeiend geweest als de veel bekendere geschiedenis van het Romeinse imperium. Ook is er bij het grote publiek weinig weet van de Byzantijnse cultuur, die met name op het gebied van de kunst zo rijk is geweest.

In de cursus over Byzantium besteden we aandacht aan zoveel mogelijk onderwerpen. Eerst wordt de geschiedenis besproken, vanaf de hernieuwde stichting van de stad door Constantijn de Grote (10 mei 330) tot en met de val van Constantinopel op 29 mei 1453. In deze lange periode hebben 88 keizers en keizerinnen geregeerd van wie er zeven ver boven de middelmaat uitstaken en vijf zich schandelijk hebben misdragen. Mede aan de hand van ooggetuigenverslagen die in de talrijke geschriften van de Byzantijnse historiografie te vinden zijn, wordt een en ander toegelicht.

Daarna komt de godsdienst aan de orde, voor de Byzantijnen een wezenlijk onderdeel van hun leven en cultuur. We bespreken de concilies, de conflicten, zoals het iconoclasme of de beeldenstorm, en de schisma’s, maar ook de verhouding tot de opdringende Islam.

Vervolgens is de literatuur van de Byzantijnen aan de beurt: hun hang naar traditie én het eigene, dat zich vooral in religieuze geschriften en de kerkzangen manifesteerde. In dit verband wordt stilgestaan bij het onderwijs: de basisopleiding tot en met de universiteit, destijds auditorium genoemd waar retorica en wijsbegeerte werden onderricht.

Het laatste onderdeel betreft de Byzantijnse kunst: de kenmerken, de indeling in perioden en vooral de betekenis en speciale plaats van de iconen(schildering).

Programma

Klik op onderstaande button voor het volledige programma

Programma

Over de docent

Hein van DolenDrs. Hein van Dolen (1941) is classicus, vertaler en publicist. Hij vertaalde blijspelen van Aristophanes, het volledige werk van Herodotus en een groot aantal filosofische en retorische teksten. Hij staat bekend als kenner van de Byzantijnse cultuur, een onderwerp waarover hij veel colleges voor HOVO verzorgde. Ook begeleidt hij regelmatig rstudiereizen naar o.a. Turkije en Griekenland.

Aanmelden

Arrangement 1: € 454,- (incl. lunchbuffetten, koffie/thee en diners met wijn en het boek Een kleine geschiedenis van het Byzantijnse rijk, uitgeverij Bert Bakker, € 9,95, Amsterdam (2012 derde druk)).
Arrangement 2: € 544,- (arr. 1 + standaard hotelkamer en ontbijt).

Upgraden naar een comfort kamer (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- U treft hier ook het mailadres van uw docent(en).