ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Diet Verschoor

Diet Verschoor

Diet Verschoor (1946) psychotherapeut, auteur.
Werkzaam bij De Compagnons, praktijk voor psychotherapie en supervisie.
Geeft schrijftrainingen op diverse scholen en bedrijven, o.a. de training ‘Woorden die werken’, bij Het Nieuwe Trivium, filosoferen in organisaties.

Het zoeken naar woorden, de verbeelding en de werkelijkheid verbinden. Iedereen heeft een eigen taal en een eigen verhaal. Hoe de beroepstaal te doorbreken en zoeken naar eigenheid zowel in creatief schrijven als in beroepsmatig schrijven.

Diet Verschoor publiceerde korte verhalen, gedichten voor kinderen en vele jeugdboeken, o.a. het tweeluik ‘Nu ik’ en ‘Gewoon anders’, Leopold Amsterdam,2009.

E.mail: diet.verschoor@hetnet.nl diet.verschoor@hetnieuwetrivium.nl