ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Filosoferen in organisaties

Zaterdag 17 november 2012

Aanvang 10.30 - einde 17.00 uur Mierenhoop

Docent: Ronald Wolbink

’s Morgens worden verschillende toepassingen van filosofie in organisaties besproken, waaronder de diverse filosofische invalshoeken (dialectica, retorica, grammatica en ethica) uit Vrije Ruimte. Filosoferen in organisaties (Kessels, Boers en Mostert) en daarnaast het Rationeel Emotief Management.
In het middagprogramma komt een ervaren en veelzijdige organisatiefilosoof zowel verdieping aanbrengen als praktische tools aanreiken.

Terug