ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Filosofisch consulentschap

Zondag 24 maart 2013

Aanvang 10.30- einde 17.00 uur

Docent: Catharina de Haas

Wat houdt filosofisch consulentschap in? Wat moet je weten, wat moet je kunnen? Vanuit mijn jarenlange ervaring (mijn praktijk is in 1992 gestart) zal ik met voorbeelden illustreren hoe gesprekken die daar hebben plaatsgevonden verlopen zijn. Na de hoorcolleges in de morgen, zal er 's middags gelegenheid zijn om op enkele van de vragen die door het lezen van de opgegeven stukken zijn opgeworpen met elkaar te behandelen. Ook zal er tijd ingeruimd worden voor persoonlijke vragen, voorzover deze algemeen gemaakt kunnen worden. De dag zal, desgewenst, besloten worden met een openbaar consult. 

Catharina de HaasMijn praktijk als consulente gaat uit van het filosofische standpunt dat menselijk kennen altijd bemiddeld wordt door ons lichaam (zintuigen en neuronen enz.). Men noemt dit 'embodied'. Ook kunnen we alleen maar 'kennen' door interactie en samenwerking met anderen: onze kennis is daarmee 'embedded'. Doordat bij onze menselijke conditie nieuwsgierigheid en creativiteit horen, willen we weten hoe alles in ons en in de wereld werkt. 

Bovenstaand 'kennisbegrip' en andere belangrijke begrippen voor het consulentschap zullen aan de orde komen in de hoorcolleges. 

Ook als u niet zult kiezen voor een opleiding in deze richting is deze dag interessant om meer kennis te vergaren van deze vorm van filosoferen.

Toegang en aanmelden

Toegang: € 107,- (incl. lunchbuffet, koffie/thee en reader). NB deze dag kan worden gevolgd in het kader van de basisopleiding Filosofie in de praktijk.

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- U treft hier ook het mailadres van uw docent(en).