ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Geloof je het zelf? De religie als bron van de seculiere identiteit

Maandag 26 t/m vrijdag 30 augustus
Aanvang ma. 10.30 uur - einde vrij. 12.30 uur met afsluitende lunch

Docent: Laurens ten Kate

Tot voor enkele jaren namen velen van ons aan dat we in een geseculariseerde maatschappij leven. De religie zouden we achter ons gelaten hebben. Steeds meer filosofen van nu zijn echter niet tevreden over deze aanname. De Duitse denkers Löwith en Blumenberg zochten al in de jaren zestig naar het eigene en nieuwe van de moderne, seculiere cultuur. Maar ze ontdekten tegelijkertijd ook dat de religieuze, in ons deel van de wereld vooral christelijke ‘erfenis’ nog volop actief is in ons zelfbeeld en wereldbeeld. Zaken als vergeving, verzoening, arbeidsmoraal, vooruitgangsgeloof en individualisme komen voort uit de wortels van de religie. Wij hebben wellicht een seculier zelfbeeld – velen van ons noemen zich agnost of atheïst – maar daarmee hebben we het oeroude onderliggende, religieuze zelfbeeld nog lang niet afgeschud.

In deze week lezen de boeken die er in het huidige debat over secularisering toe doen. Charles Taylor’s Bronnen van het zelf en Een seculiere tijd horen tot de bekendste titels. Ook bespreken we de opvattingen van Jürgen Habermas, die de democratische rechtsstaat beter wil afstemmen op de religie, en van de Franse denkers Marcel Gauchet, Jacques Derrida en Jean-Luc Nancy, die de verstrengeling van onze seculiere met onze religieuze identiteit onderzoeken. En tal van andere filosofen zullen aan bod komen.

Tot slot kijken we wat al deze analyses betekenen voor de actualiteit. Hoe zien we de standpunten terug in de debatten over de 'terugkeer van de religie'  in de politiek, cultuur en wetenschap? En waar staan we zelf? Tot slot beantwoordt ieder van ons de vraag: in hoeverre kunnen we geloven in het verhaal over onze eigen seculiere identiteit? In hoeverre wordt het tijd voor een ander verhaal?

In deze zomerweek krijg je een rijk overzicht over een van de spannendste vragen van onze tijd.

Aanmelden

Arrangement 1: € 746,- (incl. lunchbuffetten, koffie/thee en diners met wijn).
Arrangement 2: € 926,- (arr. 1 + standaard hotelkamer en ontbijt).

Upgraden naar een comfort kamer (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

 

Over de docent

Laurens ten KateLaurens ten Kate (1958) is filosoof en theoloog. Hij studeerde, promoveerde en werkte aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, waar hij in 1994 zijn dissertatie verdedigde, De lege plaats. Revoltes tegen het instrumentele leven in Batailles atheologie. Hij is thans verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, waar hij godsdienstfilosofie en religiestudies (m.n. de joods-christelijke tradities) doceert (zie zijn profiel op www.uvh.nl).

De complexe relatie tussen humanisme en religie en de betekenis van de secularisering in de 21ste eeuw vormen kernthema’s in zijn onderzoek. Daarnaast richt hij zich de analyse van de problemen waar de huidige interculturele, globaliserende samenleving zich mee geconfronteerd weet; daarover publiceert hij op het webforum www.socialevraagstukken.nl, en geeft hij online hoorcolleges op www.human.nl.

Ten Kate is co-auteur en redacteur van onder meer Het wakende woord. Literatuur, ethiek en politiek bij Maurice Blanchot (1997), Flight of the Gods: Philosophical Perspectives on Negative Theology (2001), en Retreating Religion: Deconstructing Christianity with Jean-Luc Nancy (2011). Tevens schreef hij een Encyclopedie van de filosofie (2007), en begeleidt hij boekprojecten op het gebied van de filosofie en de religiestudies bij Uitgeverij Boom te Amsterdam.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- U treft hier ook het mailadres van uw docent(en).