ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Han van RulerHan van Ruler

Prof. dr. Han van Ruler (1963) is buitengewoon hoogleraar in de geschiedenis van de filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is gespecialiseerd in zestiende- en zeventiende-eeuwse filosofie. Zijn proefschrift over Descartes werd bekroond met de Erasmus Prijs. Hij stond aan het hoofd van het onderzoeksprogramma From Erasmus to Spinoza – Classical and Christian Notions of the Self in Early Modern Dutch Philosophy. Hij publiceerde onder meer De uitgelezen Descartes. Hij verzorgt de Nederlandstalige uitgave van het volledige werk van Descartes (Uitgeverij Boom). In 2012 verscheen van zijn hand het luistercollege Spinoza bij ISVW uitgevers.