ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Hans Achterhuis

Prof.dr. H.J (Hans) Achterhuis (1942) studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Straatsburg. In 1967 promoveerde hij op een studie over Albert Camus. Tot 1972 was hij als medewerker voorlich­ting en onderzoek werkzaam bij het Werelddiakonaat van de Nederlandse Hervormde Kerk.

Van 1972 tot 1973 werkte hij in een zelfde funktie bij het Nederlands Centrum voor Buitenlan­ders (NCB). Van 1973 tot 1990 was hij verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam.

Daarnaast was hij van 1988 tot 1991 bijzonder hoogleraar in de milieufilosofie aan de Landbouw-universiteit van Wageningen. Vanaf 1990 tot 2007 was prof.dr. H.J. Achterhuis hoogleraar Algemene Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente.

Naast talrijke publicaties in diverse wetenschappelijke en algemene tijdschriften en verzamel­bundels, schreef prof. Achterhuis de volgende boeken:

Camus, de moed om mens te zijn, 1969.

De uitgestelde revolutie, 1972.

Filosofen van de derde wereld, 1975.

De markt van welzijn en geluk,1979.

Arbeid, een eigenaardig medicijn, 1984.

Het rijk van de schaarste, 1988.

De illusie van groen, Amsterdam, 1992.

De maat van de techniek (i.s.m. Paul van Dijk en Pieter Tijmes), 1992.

Als de dood voor het leven; over professionele hulp bij zelfmoord, Hans Achterhuis e.a., 1995.

Natuur tussen mythe en techniek, 1995.

De erfenis van de utopie, 1998.

Van stoommachine tot cyborg, Hans Achterhuis (red.), 1999.

Politiek van goede bedoelingen, 1999.

Werelden van tijd, essay bij de Maand van de filosofie, 2003.

Utopie, 2006

Met alle geweld, 2008

De utopie van de vrije markt, 2010

De utopie van de vrije markt, 2011

 

Prof. Achterhuis is recensent van wijsgerige literatuur voor De Volkskrant, redacteur van Het Kritisch Denkerslexicon, waarin in losbladige vorm een overzicht wordt geboden van de grote denkers na 1945, en redacteur van het Tijdschrift voor Filosofie. In 2011 werd hij door de stichting Maand van de filosofie uitgeroepen tot Denker des vaderlands.

 

Zie ook de homepage van Hans Achterhuis.

Hieronder treft u een televisieprogramma dat rondom zijn boek over geweld is gemaakt.