ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Hans Bolten

Hans Boltenwerkt sinds 1997 als zelfstandig socratisch filosoof vanuit Bolten Training.  Hij begeleidt al vanaf 1992 socratische gesprekken in organisaties. Met behulp van de socratische gespreksmethode verzorgde hij in de loop der jaren honderden trainingen morele oordeelsvorming voor ambtenaren en moreel beraad voor werkers in de gezondheidszorg. Hij geeft jaarlijks modules socratische gespreksvoering aan de landelijke opleiding voor Verpleegkundig Specialisten en aan diverse MBA-opleidingen.

Hij studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam en is als lecturer verbonden aan Universiteit Nijenrode en aan het SportManagement Institute van de Wagner Group.

Hij publiceerde over theorie en praktijk van de socratische gespreksmethode. Samen met collega-socraticus Kristof van Rossem heeft hij de afgelopen 7 jaar al vele mensen opgeleid tot Socratisch Gespreksleider.

De afgelopen jaren begeleidde hij in de volgende organisaties Socratische gesprekken, opleidingen Socratische methode en workshops Socratisch vragen stellen:

 • Opleidingsinstituut voor de Rechterlijke Organisatie
 • Leergang Topmanagement Defensie
 • Leids Universitair Medisch Centurm
 • Hanzehogeschool Groningen
 • SportManagement Intstitute
 • Academie voor Management
 • Reclassering Nederland
 • Ministerie van Financiën
 • Electrabel Nederland
 • Hogeschool Utrecht
 • Unilever,Turkije
 • Colruyt, Belgie
 • Ishtar, Israel
 • VROMRaad
 • Creathaler