ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Het goede handelen; ethiek

Zaterdag 24 & zondag 25 november 2012

Aanvang za. 10.30 – einde zo. 15.00

Dakloze in Parijs. Foto Eric PouhierDocent: Jan Flameling. Gastdocent: prof. Frans Jacobs

De vraag ‘Hoe te leven?’ is een zaak voor iedereen persoonlijk, maar is vanaf het begin ook één waar de filosofie zich mee bezighoudt. Door de eeuwen heen zijn er door filosofen verschillende antwoorden gegeven op de vraag naar het goede handelen.

In de ‘deugdenethiek’ gaat het erom je een houding eigen te maken die  je in staat stelt in een handelingssituatie verstandig en voortreffelijk van karakter te zijn. Een verstandig mens weet het ‘midden’ te vinden tussen twee uitersten en toont daarmee dat hij ‘deugt’. De ‘plichtethiek’ vat het zelf op als een rationeel en autonoom subject: de mens is vrij, zijn wil is autonoom, d.w.z. hij kan zichzelf de wet opleggen, hij kan dan ook door de werkzaamheid van de rede in hemzelf zich in elke handelingssituatie aan de categorische imperatief onderwerpen en doen wat hij hoort te doen, n.l. goede wil tonen. Het ‘utilisme’ toetst een morele daad aan de gevolgen, aan het nut ervan. Richt mijn daad kwaad aan? Hoeveel mensen worden gelukkig door mijn handelen? In de twintigste  eeuw wordt – na de Shoah – door Levinas een radicaal andere benadering voor ethische kwesties voorgesteld. Heteronomie is het uitgangspunt, i.e. de ander beoordeelt mijn vrijheid, bepaalt mijn handelen en zegt mij wat te doen. ‘Luisteren naar het gelaat van de Ander’ is in elke handelingssituatie de voorwaarde voor de mogelijkheid van ethisch verantwoord handelen.

Als gastspreker treedt op prof. dr. Frans Jacobs.

Programma

Klik op de onderstaande button voor het volledige programma.

Programma

Personalia

Jan FlamelingDrs. Jan Flameling studeerde wijsbegeerte in Groningen, Keulen, Berkeley en Amsterdam. In maart 1994 richtte hij het Filosofisch Bureau Ataraxia op. Sindsdien organiseert hij ‘denkvakanties’ in Griekenland en India en seminars filosofie in Nederland. Ook geeft hij workshops aan organisatieadviseurs, artsen en apothekers en cursussen aan de Internationale School voor Wijsbegeerte.
Hij vat het als zijn taak op om samen met de deelnemers te onderzoeken wat de implicaties kunnen zijn van de opvattingen van hedendaagse denkers voor ons dagelijks leven.

(Dit programma is tevens te volgen als onderdeel van de Basisopleiding Systematiek van de Filosofie

Aanmelden

Arrangement1: € 250,- (incl. diner met wijn, 2 x lunchbuffet, koffie/thee en reader)

Arrangement 2: € 295,- (arr.1 + standaard hotelkamer.)

Upgraden naar een comfort kamer in de (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- Het mailadres van uw docenten.