ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Het menselijke; van filosofische antropologie naar neurofilosofie

Zaterdag 22 en zondag 23 februari 2014

(Programma nog onder voorbehoud)

Vitruvius-mens van Leonardo da VinciDocent: Jan Flameling. Gastdocent: prof. Heleen Pott.

Filosofische antropologie heeft zich altijd bezig gehouden met vragen als ‘Wat is het wezen van de mens?’ en ‘Wat kenmerkt het menselijk bestaan?’.

De hedendaagse filosofie – zowel in existentiefilosofische als in neurofilosofische gedaante – beantwoordt deze vragen op eigentijdse wijze. De mens is een levend wezen dat gekenmerkt wordt door het vermogen zichzelf te begrijpen, voor wie lijfelijkheid en emoties even wezenlijk is als ons tijd- en plaatsloos denkvermogen en dat in betrekkingen of sferen leeft.

Gedurende het weekeinde zullen (vooral) de opvattingen van hedendaagse continentale en Anglo-Amerikaanse filosofen als Heidegger, Merleau-Ponty, Dennettt en Damasio worden besproken. We maken kennis met noties van de mens als ‘er betrokken in betrekkingen zijn’, ‘belichaamd bestaan’, ‘een gedurende het evolutieproces ontstaan, voor het overleven bruikbaar informatieverwerkingsproces’ en ‘een lichaam met hersen- en zenuwstelselcapaciteit dat voelend weet wat er gaande is’. De mogelijke implicaties van deze opvattingen voor levenskunst komen eveneens ter sprake.

Tot slot zal Heleen Pott een lezing houden waarin zij een hedendaags filosofische interpretatie van de plaats van de mens in de kosmos presenteert.

Programma

Zaterdag

10.30 uur:  Lichaam – ziel – geest. In vogelvlucht.

De mens gedacht volgens de traditie (Plato-Descartes / Spinoza-Nietzsche).

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: ‘In het spoor van Aristoteles’: Martin Heidegger en Maurice           Merleau-Ponty.

De hedendaagse vertaling en actualisering van de opvatting  van de mens als ‘een levend wezen dat kan denken en spreken en dat in gemeenschap met anderen leeft’.

15.30 uur: Pauze

15.45 uur: Het voelende brein.

Hersencapaciteit, bewust zijn en zelf (Antonio Damasio) en spiegelneuronen en empathie (Vittorio Gallese).

18.00 uur: Diner

20.00 uur: ‘Het zelf als kunstwerk’.

De mens als gedurende het evolutieproces ontstaan, door            hersencapaciteit mogelijk gemaakt informatieverwerkingsproces (Daniel Dennett) en de discoursbepaaldheid van zelfwording (Michel Foucault/Luce Irigaray).

Zondag

09.30 uur: Terugblik.

10.00 uur: De plaats van de mens in de kosmos [Prof. dr. Heleen Pott].

12.30 uur: Lunch.
13.30 uur: Gesprek: ‘Hoe vat jij het zelf op?’

15.00 uur: Afsluiting.

Personalia

Jan FlamelingDrs. Jan Flameling studeerde wijsbegeerte in Groningen, Keulen, Berkeley en Amsterdam. In maart 1994 richtte hij het Filosofisch Bureau Ataraxia op. Sindsdien organiseert hij ‘denkvakanties’ in Griekenland en India en seminars filosofie in Nederland. Ook geeft hij workshops aan organisatieadviseurs, artsen en apothekers en cursussen aan de Internationale School voor Wijsbegeerte.
Hij vat het als zijn taak op om samen met de deelnemers te onderzoeken wat de implicaties kunnen zijn van de opvattingen van hedendaagse denkers voor ons dagelijks leven.

Aanmelden

Arrangement1: € 254,- (incl. diner met wijn, 2 x lunchbuffet, koffie/thee en reader).

Arrangement 2: € 299,- (arr.1 + standaard hotelkamer.)

Upgraden naar een comfort kamer (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- Het mailadres van uw docenten.