ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Het schone; esthetica

Zaterdag 11 en zondag 12 januari 2014

Aanvang za 10.30 - einde zo. 15.00

(Programma nog onder voorbehoud)

Henry Moore: reclining womanHoe hebben filosofen door de eeuwen heen (de rol van) het kunstwerk opgevat? In de Oudheid ruziën Plato en Aristoteles over de plek van de dichtkunst in de stadstaat. Plato, voor wie de tragedie slechts een nabootsing (mimesis) van de werkelijkheid is die de mensen geen inzicht oplevert, stelt voor de dichters uit de stadstaat te verbannen. Aristoteles, daarentegen, is van mening dat de tragedie de mensen niet alleen raakt maar ook tot denken zet en daarmee een zuiverende werking (katharsis) heeft.

In de moderne tijd duikt de esthetica op als leer van de schoonheid. Kant vraagt zich af wat de voorwaarden voor de mogelijkheid van het esthetisch oordeel: ‘Dit is mooi’ zijn. Zijn antwoord luidt: ‘Schoon is wat belangloos, zonder begrip of doel, door een gemeenschappelijke zin bevalt’.

In onze tijd wordt kunst ondermeer opgevat als een manier waarop de werkelijkheid betekenis krijgt – Heidegger omschrijft het wezen van de kunst als ‘het zich in het werk stellen van de waarheid van het zijnde’.   

Tot slot zal Renée van de Vall (onder voorbehoud) een lezing houden over de hedendaagse filosofie van de kunst.

Programma

Zaterdag

10.30 uur: Esthetica. Vooraf

De kunstenaar, het kunstwerk, de kunstbeschouwer, de werkelijkheid en de filosofie

11.00 uur: De staat / Over de poëzie

Filosofie als ‘politicologisch’ project, de rol/plek van de(dicht)kunst en de kunst als mimesis (nabootsing) en poiesis

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: Kritiek van het oordeelsvermogen

Filosofie als transcendentaalfilosofisch project, het esthetisch oordeel – belangeloos, zonder begrip, zonder doel en (toch) noodzakelijk welbehagen

15.30 uur: Pauze

15.45 uur: De geboorte van de tragedie

Filosofisch als esthetisch-ethisch project, het apollinische en het dionysische, een esthetische verhouding tot de werkelijkheid en de mens als een kunstzinnig scheppend subject

kunstfilosofie

18.00 uur: Diner

20.00 uur: De oorsprong van het kunstwerk

Filosofie als bestaans- en zijnsverstaan, contra het technisch-wetenschappelijke in-de wereld-zijn en het kunstwerk als het in het werk stellen van de waarheid.

Zondag

09.30 uur: Hedendaagse filosofie van de kunst [Prof. dr. Renée van de Vall]

12.30 uur: Lunch
13.30 uur: ‘Esthetica in praktijk’

15.00 uur: Afsluiting

Personalia

Jan FlamelingDrs. Jan Flameling studeerde wijsbegeerte in Groningen, Keulen, Berkeley en Amsterdam. In maart 1994 richtte hij het Filosofisch Bureau Ataraxia op. Sindsdien organiseert hij ‘denkvakanties’ in Griekenland en India en seminars filosofie in Nederland. Ook geeft hij workshops aan organisatieadviseurs, artsen en apothekers en cursussen aan de Internationale School voor Wijsbegeerte.
Hij vat het als zijn taak op om samen met de deelnemers te onderzoeken wat de implicaties kunnen zijn van de opvattingen van hedendaagse denkers voor ons dagelijks leven.

(Dit programma is tevens te volgen als onderdeel van de Basisopleiding Systematiek van de Filosofie

Aanmelden

Arrangement1: € 254,- (incl. diner met wijn, 2 x lunchbuffet, koffie/thee en reader).

Arrangement 2: € 299,- (arr.1 + standaard hotelkamer.)

Upgraden naar een comfort kamer (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- Het mailadres van uw docenten.