ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Interview met Karim Benammar over de summerschool de waarde van geld (ISVW 18-22 juli 2011)

Waarom is geld een belangrijk thema?

We maken allemaal deel uit van het economisch spel. We gebruiken geld bijna elke dag. Sommigen zijn er verslaafd aan – anderen krijgen er slapeloze nachten van. Iedereen is afhankelijk van het geldsysteem en zit eraan vast via een bankrekening of een hypotheek. Het is dus een centraal thema in ons leven en in onze samenleving. De economie lijkt een star systeem, maar feitelijk steunt het op ideeën over ruil en waarden. Daarnaast heeft economie alles te maken met typisch menselijke zaken als vertrouwen, begeerte en de behoefte om indruk te maken. Kortom, geld raakt ons op allerlei vlakken.

Wat is het doel van de summerschool?

We hebben het allemaal over de economie en het systeem, maar wie weet eigenlijk hoe het echt werkt? Het gaat erom het systeem beter te begrijpen. Ik zou zeggen: wie de economie goed begrijpt, begrijpt hoe onze huidige wereld in elkaar zit. We zullen verschillende posities behandelen en zo een veelzijdig beeld geven van kapitalisme en economie. Dat doen we aan de hand van teksten en gesprekken. Het is een complex geheel waarin vragen sterk zijn vervlochten. Dit omdat waardenkwesties ook los van geld kunnen staan, denk  bijvoorbeeld aan  milieuvragen. Tijdens deze summerschool kun je dus alle vragen kwijt die je altijd wilde stellen omtrent geld, waarde en economie maar te bang was om te vragen.

Wat gaat er precies gebeuren?

Ongeveer een derde van de cursus bestaat uit lezingen, een derde  uit tekstbesprekingen en een derde uit sokratische gesprekken. Vier hoofdvragen zullen ons bezighouden. Ten eerste: wat is geld? Ten tweede: welke waarden spelen in economische verhoudingen? Ten derde: waarom en hoe groeien economieën? Tot slot: hoe zou weelde gedeeld moeten worden? Teksten van economen, filosofen maar ook sociologen, historici en bankiers vanuit de Oudheid tot het nu toe vormen de basis voor onze discussies en sokratische gesprekken.

Moet ik al veel van economie weten om deze summerschool goed te kunnen volgen?

Nee, dat hoeft niet. We hebben allemaal met geld te maken en hebben dus allemaal ons eigen ervaringen met en vragen over geld, waarde en de economie.

Begrijp jij zelf hoe de economie in elkaar zit?

Niemand begrijpt het helemaal. Het is ingewikkeld. Maar je kunt er wel goed over nadenken met zijn allen. En dan vooral over hoe vraagstukken vervlochten zijn. Wat zou het verband kunnen zijn tussen (on)gelijkheid, geld en welvaart?

Kun je een voorbeeld geven?

Nou, neem de vraag hoe de waarde van een product of waarde überhaupt wordt bepaald. Dit is een vraag die mij erg bezighoudt. Eerst heb je een product en daar komt dan een prijs tegenover te staan. Wat maakt dat tegenover iets een bepaald bedrag komt te staan? Hoe ontstaat waarde? Hoe zit dat proces in elkaar? Dit is ook een vraag waar we ons tijdens de summerschool over gaan buigen.

 

Tekst: Theresa Spirik