ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Jan Bor

Jan Bor (Amsterdam, 1946) groeide op in een bekend artistiek gezin. Evenals zijn vele bezoeken aan het Stedelijk Museum, toen onder de bezielende leiding van Willem Sandberg, was een ontmoeting met de kunstenaar Wim de Haan in 1963 medebepalend voor zijn latere zoektocht. Na een kandidaats in de opvoedkunde (1969) studeerde Bor filosofie aan de Universiteit van Amsterdam.

Naast zijn studie was hij medewerker van het meditatiecentrum De Kosmos te Amsterdam (1970-1971) en initieerde hij met een paar vrienden het vormingscentrum Het Gras in dezelfde stad (1972-1975). Een jaar na zijn afstuderen in 1975 vertrok Bor naar Japan om er het zenboeddhisme onder Kobori Roshi te praktiseren. Vervolgens was, van 1977 tot en met 1986, Ven. Myokyo-ni (dr. Irmgard Schloegl) zijn zenmeester.

Intussen publiceerde hij de bestseller 25 eeuwen filosofie (1982, aanvankelijk met Sytske Teppema) en een aantal lange essays over metafysica (waaronder een over De Haan), en werkte hij gestaag aan een proefschrift over de Franse filosoof Henri Bergson. Dat voltooide hij in 1990. In 1995 verscheen De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie (samen met Errit Petersma en Jelle Kingma), waarvan inmiddels meer dan 100.000 exemplaren zijn verkocht.

Daarvoor, van 1994 tot 2002, schreef Bor een wekelijkse column voor het Algemeen Dagblad. En eerder was hij medewerker en redacteur van het radioprogramma God zij met ons (1991-1993). Met filmer Alexander Oey maakt hij in 1992 een film over de Amerikaanse filosoof Richard Rorty en vervolgens een aantal films voor de BOS. Hij leverde het idee voor Oey's film Zen and War(2009).

Recente publicaties van Jan Bor: Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie (2011); De moed tot het onmogelijke: Kierkegaard en zen(samen met Ton Lathouwers en Luce Ramaker, 2010); Filosofie in een notendop(2009); Op de grens van het denken. De filosofie van het onzegbare (2005); 25 eeuwen oosterse filosofie (samen met Karel van der Leeuw, 2003).

Bor gaf les aan de Academia Vitae te Deventer (2005-2010), de Hogeschool van Amsterdam (1982-2004) en het Murmellius Gymnasium te Alkmaar (1978-1981) en, als gastdocent, aan ondermeer de Universiteit Utrecht (2002) en de Rijksacademie voor beeldende kunsten te Amsterdam (1989-1991).

Hij was tien jaar voorzitter van de programmaraad van de stichting Filosofie Oost-West (2000-2010). Hij organiseerde verschillende lezingenreeksen en symposia, benevens workshops en cursussen voor het bedrijfsleven en de overheid. Hij geeft lezingen en workshops door het hele land en treedt op als moderator.