ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Jan Flameling

Jan Flameling

Studeerde wijsbegeerte in Groningen, Keulen, Berkeley en Amsterdam. In maart 1994 richtte hij het Filosofisch Bureau Ataraxia op. Sindsdien organiseert hij 'denkvakanties' in Griekenland en India en seminars filosofie in Nederland. Ook geeft hij workshops aan organisatieadviseurs, artsen en apothekers en cursussen aan de Internationale School voor Wijsbegeerte.
Hij vat het als zijn taak op om samen met de deelnemers te onderzoeken wat de implicaties kunnen zijn van de opvattingen van hedendaagse denkers voor ons dagelijks leven. 

Hij vat een en ander effectief samen:

  • begrijpen doe je met begrippen
  • filosofie is een verzameling van teksten
  • filosoferen is het plaatsen van vraagtekens
  • de taak van een filosoof is conceptuele analyse en
    creatie van nieuwe conceptualiteit

Bij de ISVW neemt Jan Flameling een groot deel van de organisatiefilosofie voor zijn rekening. Daarnaast is hij docent van de basisopleidingen Geschiedenis van de filosofie en Systematiek van de filosofie.