ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Jos Delnoij

Jos Delnoij (Kerkrade, 1959) is afgestudeerd op het Socratisch gesprek aan de Rijksuniversiteit Leiden. In Amsterdam studeerde zij Filosofie en Bedrijf aan de Vrije Universiteit, en Sociale filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Jos is gecertificeerd trainer integriteit door Business Universiteit Nijenrode en volgde met succes de opleiding tot Integriteitfunctionaris aan de Universiteit van Humanistiek. Zij volgde de cursus tot filosofisch consulent en bekwaamde zich in de socratisch gespreksvoering. Naast filosofie studeerde zij enkele jaren rechten en was verbonden aan de Universiteit van Tilburg als universitair docent Encyclopedie. Zij publiceerde in uiteenlopende (vak)bladen en voerde mede de eindredactie over de bundels Meedenkers I: filosofisch consulentschap, en Meedenkers II: het socratisch gesprek. In 1997 richtte zij het Leids Dialoog Centrum op.