ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Karim Benammar

Karim BenammarKarim Benammar (1966) is filosoof, gespecialiseerd in denktechnieken en de filosofie van overvloed. Hij geeft trainingen en workshops in denktechnieken aan bedrijven en organisaties. Hij is curator bij THNK, The Amsterdam School of Creative Leadership en als senior consultant verbonden aan het Centre for Team Excellence in Engeland. Benammar studeerde filosofie in Engeland, Amerika en Japan. Hij was docent aan de universiteit van Kobe (1996-2002) en lector Reflectie op het handelen aan de Hogeschool van Amsterdam (2003-2007).

Benammar is auteur van Overvloed (Veen Magazines, 2005), Reflectietools (Bom, 2006), Reframing - the art of thinking differently (Boom, 2013) en redacteur van Denken over geld en waarde - 23 kernteksten (Parresia, 2013). www.karimbenammar.com