ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Levensverhalen

Zaterdag 19 t/m zondag 20 januari
Aanvang zaterdag 10.30 uur- einde zondag 17.00 uur.

Docenten: Catharina de Haas & Klaas Soesbeek

Jean-Jacques Rousseau begint zijn autobiografische Bekentenissen met “Ik ga iets ondernemen dat nooit eerder is gedaan en dat, als het eenmaal is uitgevoerd, niet zal worden nagevolgd. Ik wil aan mijn medemens een mens laten zien zoals hij werkelijk is en die mens, dat ben ik zelf.” Rousseau vergiste zich in zijn gedachte dat hij niet zou worden nagevolgd. Het publiceren, verfilmen en openbaren van persoonlijke verhalen  is juist enorm toegenomen. We willen onszelf laten zien. We willen herkend en erkend worden.
Volgens filosofe Hannah Arendt komt de mens in de moderne tijd, met zijn toenemende wereldvervreemding, alleen nog zichzelf tegen.  Maar wie ben jij als er geen ander is? Wat betekenen die verhalen over jou voor jezelf en die ander? Wat betekenen verhalen van anderen voor jou? En, minstens zo belangrijk, welke verhalen vertel  je over jezelf? Waarom vertel je ze en aan wie? En wanneer wel en wanneer niet?

Verhalen geven ons te denken over wat waardevol en zinvol is. Mensen vertellen elkaar verhalen – over het ontstaan en vergaan van het leven, over belangrijke persoonlijke en familiegebeurtenissen. Verhalen geven mensen te denken over hun geschiedenis, over hun manier van in de wereld staan.  Verhalen bepalen mede onze identiteit. Onze verhalen veranderen met onze leeftijd; als we ouder en meer onszelf zijn geworden, zullen onze verhalen verschillen van die van vroeger.

Juist in deze tijd van toegenomen individualisering en virtualisering van het persoonlijke leven, blijkt er ook veel belangstelling te bestaan voor ‘verwantschapsverhalen’. Er worden niet alleen veel boeken gelezen over familiegeschiedenissen, mensen gaan ook op zoek naar hun familiegeschiedenis in archieven. Zo kan ook een familiegeschiedenis betekenis vol worden voor het individuele zelfbeeld.

Tijdens de interactieve workshops gaan we onder meer in op de betekenissen die verhalen kunnen hebben voor elk individuen en hun omgeving. In deze workshop worden verhalen verteld, gelezen  en gemaakt. De aandacht wordt steeds bepaald door een filosofisch perspectief, een concreet voorbeeld.

Hoorcolleges en workshops wisselen elkaar in deze cursus af. De cursus is toegankelijk voor een ieder die door dit onderwerp wordt aangesproken.

Over de docenten:

Catharina de HaasCatharina de Haas studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna volgde ze vele postdoctorale cursussen, onder andere in gesprekstechniek (Carl Rogers) en in een methode die zich richt op de taal van ons lichaam (Al Pesso). In 1992 begon ze haar eigen filosofische praktijk. Ze is officieel ‘filosofisch consulent’ en lid van de Vereniging voor Filosofische Praktijk.

Drs. Klaas Soesbeek is socioloog en socratisch gespreksleider.

 

Toegang en aanmelden

Arrangement1: € 302,- (incl. diner met wijn, 2 x luchbuffet, koffie/thee en reader).
Arrangement 2: € 347,- (arrangement 1+ standaard hotelkamer en ontbijt).

Upgraden naar een comfort kamer (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- U treft hier ook het mailadres van uw docent(en).