ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Levenskunst volgens Prediker

Spreker: prof. dr. Maarten Verkerkprediker

Maandag 6 mei 2013

Aanvang 17.30 uur - einde ca. 21.30 uur 

Waarom werk ik zo hard? Waarom vind ik het zo belangrijk vinden om succes te hebben? Waarom ben ik bereid om een groot deel van mijn privéleven op te offeren voor het bedrijf? We worden allemaal wel eens overvallen door dit soort vragen. We ervaren ze als lastige vragen. Als vragen waarop je niet zo maar een antwoord kunt geven. Soms ook als vragen die je maar beter kunt wegdrukken. Het lijkt er op dat dit soort vragen een eigen karakter en dynamiek hebben. Ze blijven gewoon terugkomen ook al probeer je ze te ontlopen.

Steeds meer managers komen tot ontdekking dat het leven meer is dan alleen marktaandeel en rendement. Ze voelen dat er belangrijkere dingen zijn dan status en geld. Ze gaan actief op zoek naar zin. Ze willen tijd en geld ‘investeren’ om een antwoord te krijgen op hun vragen. Sommige managers wenden zich tot oosterse meditatie, andere richten zich op de spiritualiteit van de benedictijnen en weer andere gaan op bezoek bij de fraters in Tilburg.

De vraag naar zin confronteert ons met de geest van onze tijd en met de uitgangspunten van onze cultuur. Daarom is het goed dat we er even door worden ‘stilgezet’ om na te denken over de vraag waar het in ons leven om moet gaan. Waarvoor leven wij? Waar maken wij ons druk over? Wat blijft er over van al onze inspanningen? En wat schieten wijzelf en onze medemensen er mee op?

Het is lastig om dit soort vragen goed aan de orde te stellen. We worden geleefd door de waan van de dag. We zitten gevangen in het snelle ritme van onze cultuur. Eén van de manieren om dit soort vragen op een zinvolle manier ter sprake te brengen is terug te gaan naar oude bronnen. Eén zo’n oude bron is het geschrift Prediker, een van de wijsheidsboeken uit de bijbel.  De Prediker is bekend geworden met zijn spreuk ‘alles in lucht en leegte’. We onderzoeken wat hij met deze uitspraak bedoelt en zullen tevens laten zien dat hij kritisch kijkt naar belangrijke concepten uit de huidige managementpraktijk, o.a. de idee van beheersing en het afdwingen van succes. Aan de hand van het boek Prediker willen we een aantal verschillende thema’s de revue laten passeren: de zoektocht naar zin, de kunst van het ontvangen en de kunst van het genieten. Ik sluit af met een persoonlijke reflectie waarin ik probeer te verwoorden wat de Prediker voor mij persoonlijk heeft betekent.

Spreker:

MVMaarten Verkerk schreef samen met Jan Hoogland “Prediker voor managers”. Maarten is bijzonder hoogleraar in de christelijke filosofie aan de Technische Universiteit Eindhoven en heeft meerdere boeken op zijn naam staan op het gebied van organisatiekunde en ethiek. Hij heeft jarenlang gewerkt als manager in de industriële sector van Philips. Hij heeft leiding gegeven aan fabrieken en aan ontwikkelgroepen in Nederland, Duitsland en Taiwan. Daarna werd hij voorzitter van de raad van bestuur van het psychiatrische ziekenhuis Vijverdal in Maastricht. Momenteel is hij voorzitter van het bestuur van VitaValley.
Prediker voor managers
bevat bedrijfskundige en filosofische reflecties die je uitnodigen op een andere manier naar jezelf en je organisatie te kijken. Het zijn beschouwende, diepzinnige teksten, die inspireren tot het vinden van eigen antwoorden op de belangrijke vragen rond zin, spiritualiteit en levenskunst in de context van management en organisatie.

Aanmelden

€ 130,- (incl. welkomstdrankje met snack, plate diner met wijn, koffie/thee en lezing).

Klik hier om u aan te melden:

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Voor deze lezing is de GoldCard NIET geldig.