ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Lies Pycke

Lies PyckeLies Pycke is lector filosofie aan de Artesis Hogeschool Antwerpen. Ze is een van de docenten van de beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren van de ISVW.