ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Loes de Jong

Loes de JongIk heb filosofie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en de VU.
Daarin heb ik me gespecialiseerd in praktische filosofie en
socratische gespreksvoering. Daarnaast heb ik opleidingen gevolgd
in training en coaching, psychosociaal werk en

Ik werk als zelfstandig filosofisch trainer/coach, na
een loopbaan als politicus in de stadsdeelraad van Amsterdam
Centrum, beleidsmedewerker bij de gemeente en in de GGz.
Daarnaast heb ik altijd socratische gesprekken begeleid, cursussen
filosofie gegeven en lessen Ethiek voor GGz-beroepsgroepen.

Ik werk op het grensvlak van politiek, beleid en belangenbehartiging.
Ik heb beleidsambtenaren van gemeenten gecoacht, socratische
gesprekken begeleid bij RWS en een woningbouwcorporartie.
Ik ben adviseur/trainer bij politieke partijen en ik coach
patiëntenverenigingen en ouderenbonden. Ik werk mee aan
maatschappelijke initiatieven als de Dag van de Dialoog en worldcafé.

Mijn werkwijze als coach heeft duidelijk zijn oorsprong in de filosofie.
Ik zoek met mensen naar onderliggende vragen bij alledaagse
problemen. Niet de oplossing van een probleem is het uitgangspunt,
maar de zoektocht naar de vraag waar het nu écht om gaat.
De oplossing ligt vaak al in de formulering van de juiste vraag
besloten.