ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Maureen Sie

Maureen SieMaureen Sie is bijzonder hoogleraar filosofie (vanwege de Socrates Stichting) aan Erasmus Universiteit Rotterdam & Leiden Universiteit. In 2009 ontving zij een prestigieuze NWO subsidie om vijf jaar met een kleine groep onderzoek te doen op het snijvlak van hedendaags onderzoek in de gedrags-, cognitie- en neurowetenschappen, enerzijds, en discussies in de handelings en moraalfilosofie, anderzijds. In haar wetenschappelijke publicaties staan morele verantwoordelijkheid, vrije wil, onbewust of onbereflecteerd handelen centraal. Begin 2011 kwam de door haar samengestelde bundel Hoezo Vrije Wil? Perspectieven op een heikele kwestie op de markt. Naast twee hoofdstukken van haar eigen hand bevat dit boek bijdrages van verschillende specialisten uit diverse disciplines (met een achtergrond in de filosofie) over de vrije wil-discussie in hun vakgebied. Met dit boek hoopt zij wat filosofische nuance aan te brengen in het door breinwetenschappers gedomineerde publieke debat over de vrije wil.