ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Met het oog op de dood. Visies op de dood en de (on)sterfelijkheid van de ziel

Maandag 29 juli t/m vrijdag 2 augustus 2013
Aanvang ma. 10.30 uur - einde vrij. 12.30 uur met afsluitende lunch

Docent: Jean-Pierre Demoustiez

Op vragen waarom mensen kinderen willen of waarom zij willen trouwen, kunnen de meesten van ons best een gedegen antwoord geven. Maar bij de vraag: waarom willen, zullen, mogen, moeten mensen sterven, fronsen de meeste mensen hun wenkbrauwen. Sterker nog, ze voelen zich even in het nauw gedreven en denken bij zichzelf: moet die vraag zo nodig? We kunnen ze toch even goed morgen, overmorgen… !

Deze cursus gaat deze vraag net niet uit de weg. Tijdens deze week onderzoeken we de vele denkbeelden over leven, overlijden en onsterfelijkheid door de geschiedenis. Daarbij wordt het omgaan met de dood in filosofisch én ethisch perspectief geplaatst aangevuld met kunstzinnige voorstellingen omtrent de dood. Het valt niet te ontkennen dat de kunst, naast de angst voor die dood, op velerlei manieren deze dood heeft uitgedaagd, ontkend, vereeuwigd, geliefd, gepoëtiseerd, kortom: eros en thanatos ten voeten uit.

Vanuit dit kader bevragen/toetsen we al deze denkbeelden in relatie tot ons eigen persoonlijke leven. Wat blijkt voor mij zinvol? Wat kan ik leren uit al die informatie? Hoe sta ik zelf in het leven en wat kan ik meenemen voor mijn persoonlijk engagement? Dit is het uiteindelijke doel van deze cursus.

In het diepst van onze gedachten zijn we ons bewust van de eindigheid van het leven, en toch: sinds een halve eeuw doen we er alles aan om deze eindigheid uit te stellen. Een luxe overigens. Nog niet zo lang geleden was dit soort denken niet in beeld en werd eindigheid op een totaal andere manier beleefd. Deze cursus gaat na welke inzichten over leven en dood domineerden vanaf de (antieke) oudheid tot nu.

Via teksten hebben allerlei filosofen en kerkvaders hun mening gegeven over die eindigheid en de daaruit volgende vraag: is er nog leven na de dood? Daarnaast hebben culturen hun visie op de dood ook uitwendig geuit. Rouwplaten, grafmonumenten, testamenten, ze geven ons boeiende informatie over hoe de mens afscheid wenste te nemen van het zo begeerde leven of … hunkerden naar de zo begeerde dood. Moderne schrijvers kijken terug in de geschiedenis van de dood en gaven hun meningen weer. Hun teksten zijn meer dan de moeite waard.

Ook andere kunstvormen lieten zich niet onbetuigd. Neem nu een tekst als het Dies Irae, gepoëtiseerd door Guido Gezelle in zijn Kerkhofblommen (1858) en sinds lang door veel componisten, o.m. via Requiems, op - soms apocalyptische - muziek gezet. Prenten en schilderijen getuigen beeldend over de visie op dood in verschillende tijdsperioden. Het omgaan met de dood is in onze postmoderne tijd een vergeten traditie. Daarom worden voorstellen gedaan om dit omgaan te herstellen. Naast een verwetenschappelijking van de dood is er een hernieuwde aandacht voor het bespreekbaar maken van de dood. Deze aspecten worden bestudeerd. Tevens wordt gekeken hoe andere culturen omgaan met de dood. Euthanasie en zelfdoding behoren ook tot onderwerp van deze cursus.

Programma

Klik op onderstaande button voor het uitgebreide programma

Programma

Over de docent

Jean-Pierre DemoustiezJean-Pierre Demoustiez studeerde Algemene Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit (OU - Heerlen) en volgde daarna een afgerond pakket filosofie aan het Instituut voor Wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit te Leuven. In die hoedanigheid begeleidt hij studenten aan de OU-Vlaanderen. Verder doceert hij aan meerdere opleidingen het vak ethiek en daaraan gerelateerde onderwerpen zoals interculturele zorg pedagogie, psychologie en communicatie en dit voornamelijk aan mensen werkzaam in de gezondheidszorg. Als docent filosofie is hij verbonden aan de Europese Academie voor Natuurfilosofie. Daarnaast  is hij als docent muziekgeschiedenis/-beluisteren verbonden aan twee muziekacademies in Vlaanderen.

Aanmelden

Arrangement 1: € 746,- (incl. lunchbuffetten, koffie/thee en diners met wijn).
Arrangement 2: € 926,- (arr. 1 + standaard hotelkamer en ontbijt).

Upgraden naar een comfort kamer (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- U treft hier ook het mailadres van uw docent(en).