ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Over het lineair perspectief en het bezielde lichaam

Zaterdag 17 & zondag 18 november 2012   

za. 10.30 uur - zo. 12.30 met afsluitende lunch.
Aansluitend vragenuur voor cursisten van de basisopleiding esthetica en kunstfilosofie.

CezanneDocent: drs. Arthur D 'Ansembourg.

Merleau-Ponty meent dat Descartes’ mechanistische opvatting van de waarneming leidt tot verlies van de lichamelijke betrekking met de wereld en uitnodigt tot een te afstandelijke manier van kijken. Het werk van Cézanne vraagt om een nieuwe manier van kijken die gepaard gaat met een herstel van de lichamelijke betrekking met de wereld. 

Tijdens dit weekend onderzoeken we de rol van het lichaam in de ervaring van het kunstwerk. In Oog en Geest knoopt Merleau-Ponty aan bij de opvatting van Panofsky dat het lineair perspectief begrepen moet worden als een symbolische vorm van een Cartesiaanse denkwijze. Om inzicht te krijgen in deze stelling zal de aandacht uitgaan naar de opvattingen van Alberti over het lineair perspectief, de betekenis ervan voor de schilderkunst van de renaissance en de relatie met de filosofie van Descartes. Merleau-Ponty meent dat Descartes een mechanistische opvatting van de waarneming ontwikkelt. Dit lijdt tot een verlies van de lichamelijke betrekking met de wereld en nodigt uit tot een afstandelijke manier van kijken. Het werk van Cézanne vraagt om een nieuwe manier van kijken die gepaard gaat met een herstel van de lichamelijke betrekking met de wereld.

Over de docent

Arthur D'AnsembourgArthur D 'Ansembourg (1960) studeerde filosofie aan de Universiteit in Amsterdam, daarna te München. Later was hij als onderzoeker en als docent verbonden aan de Universiteit Tilburg. Sinds 2002 is hij werkzaam in het volwassenen onderwijs en geeft hij voornamelijk cursussen esthetica en kunstfilsofie. Hij gaat uit van wat filosofen door de geschiedenis heen te zeggen hebben over schoonheid en kunst en gaat na hoe die opvattingen een rol spelen in het werk van kunstenaars en in de publicaties van sommige kunsthistorici. Daarnaast begeleidt hij af en toe socratische gesprekken en geeft hij dilemma-trainingen. Lees hier een interview met Arthur d' Ansembourg.

Toegang en aanmelden

Dit weekend maakt deel uit van de Basisopleiding Esthetica, en is ook los te volgen.

Arrangement1: € 250,- (incl. diner met wijn, 2 x lunchbuffet, koffie/thee en reader)

Arrangement 2: € 295,- (arr.1 + standaard hotelkamer.)

Upgraden naar een comfort kamer in de (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- Het mailadres van uw docenten.