ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

PERSONALIA CURSUSINSTITUUT ISVW

STAFLEDEN
René Gude (algemeen directeur)

Algemeen directeur

Chantal Orth (algemeen directeur)

Chantal Orth

Erno Eskens (hoofd cursusinstituut / uitgever boeken) Erno Eskens
Sadije Bunjaku (coördinator)

Sadije Bunjaku

OPLEIDINGSDOCENTEN  
Arthur D' Ansembourg (Basisopleiding kunstfilosofie) Arthur d'Ansembourg
Hans Bolten (Beroepsopleiding tot sokratische gespreksleider)

Hans Bolten

Jan Flameling (organisatiefilosofie en basisopleiding Systematiek van de filosofie)

Jan Flameling

Harm van der Gaag (beroepsopleiding tot Filosofisch consulent) Harm van der Gaag
Jos Kessels (Beroepsopleiding visieontwikkeling voor organisaties) Jos Kessels 
dr. Miriam van Reijen (o.a. Basisopleiding Filosofie in de Praktijk) Miriam van Reijen
Kristof Van Rossem (Sokratische gespreksleider)

Kristof van Rossem

 

Martijn Rozing (o.a. Basisopleiding humanistische filosofie)

 
Michel Dijkstra (Basisopleiding oosterse filosofie)

Michel Dijkstra

Ed Weijers (docent Filosoferen met kinderen en jongeren)  

Ed Weijers

GASTDOCENTEN  
Prof. dr. Hans Achterhuis (gastdocent politieke filosofie) Hans Achterhuis

 

Pieter Jan André (docent Visieontwikkeling voor organisaties)

 Luuk Stegmann 
Richard Anthone (gastdocent filosoferen met kinderen en jongeren)   

 

Bert van Baar (docent boeddhistische filosofie)

 

 

Rob Bartels (gastdocent filosoferen met kinderen en jongeren)

 
Dorine Bauduin (docent filosofische schrijfvaardigheid) Dorine Bauduin
Karim Benammar (organisatietrainingen)
Ymkje de Boer (o.a. Sokratische gesprekken ) Ymkje de Boer
Jan Bor (Oosterse wijsbegeerte) Jan Bor
Bart Brandsma (interculturele filosofie) Bart Brandsma
Prof.dr. Christien Brinkgreve (Sociologie) Prof.dr. Christien Brinkgreve
Prof.dr. Wiep van Bunge (geschiedenis van de filosofie) Prof.dr. Wieb van Bunge
Maarten Coolen (redactie Eminente denkersproject) Maarten Coolen
Jos Delnoij (Sokratisch gespreksleider) Jos Delnoij
Jean-Pierre Demoustiez (cultuurwetenschappen)
Prof.dr. Ton Derksen (docent waarheidsvinding)

Ton Derken

Prof. dr. Maarten Doorman (Romantiek) Maarten Doorman
Catharina de Haas (docent filosofische praktijk) Catherina de Haas
Prof.dr. Frans de Haas (gastdocent filosofie van de Oudheid) Frans de Haas
Leon Heuts (gastdocent)   Leon Heuts
Prof.dr. Marli Huijer (gastdocent)
Marli Huijer
Prof.dr. Samuel IJsseling (Griekse en Franse filosofie) Prof.dr. Samuel IJsseling
Prof.dr. Frans Jacobs (gastdocent o.a. utilisme)
Frans Jacobs
Loes de Jong (Sokratisch gespreksleider) Loes de Jong

Bert Keizer (gastdocent ethiek en taalfilosofie)

  

Laurens ten Kate (docent filosofie & religie)
Jan Keij (docent Nietzsche en Levinas) Jan Keij

 

Jos Kessels (docent Visieontwikkeling voor organisaties)

 

 

Heinz Kimmerle (gastdocent Oosterse filosofie)

 
Dick Kleinlugtenbelt (Levenskunst)

Dick Kleinlugtenbelt

Gerard van der Leeuw (muziek en filosofie) Gerard van der Leeuw
Pieter Mostert (gastdocent filosoferen met kinderen en jongeren)   

 

Bruno Nagel (docent vergelijkende wijsbegeerte)

 

Pieter Pekelharing (Sociale en politieke filosofie)

Pieter Pekelharing

 

Heleen Pott (gastdocent systematiek van de filosofie)

  
Lies Pycke (Filosoferen met Kinderen en Jongere) Lies Pycke
René Ransdorp (Oosterse filosofie)   René Ransdorp
Ieva Weijers-Rocena (Filosoferen met Kinderen en Jongeren) Ieva Rocena
Jac Rongen (aandachtstraining) Jac Rongen
Aukje van Rooden (Franse filosofie) Aukje van Rooden
Daan Roovers (o.a. opvoedingstheorie) Daan Roovers
Marja van Rossum (gastdocent filosoferen met kinderen en jongeren)   Marja van Rossum
Martijn Rozing (hoofddocent basisopleiding Humanistische filosofie)

Martijn Rozing

Prof.dr. Han van Ruler (docent Descartes-cursussen e.a.)

Han van Ruler

Albert van der Schoot (docent muziekweken) Albert van der Schoot
Marc Schuilenburg (Franse filosofie) Marc Schuilenburg
Maureen Sie (o.a. verantwoordelijkheidstheorie en vrije wil) Maureen Sie

 

Luuk Stegmann (Docent visieontwikkeling)

 Pieter Jan Andre 

 

Margreet Stolper (VU- medisch centrum)

  

 

Goedele de Swaef (gastdocent praktische filosofie)

  
Prof.dr. Arjo vanderjagt (middeleeuwse filosofie)  Prof.dr. Arjo Vanderjagt
Prof.dr. Renée van der Vall (docent esthetica)   Prof.dr. Renée van der Vall
Anton Vandeursen (gastdocent filosoferen met kinderen en jongeren)   
Diet Verschoor (docent filosofische schrijfvaardigheid) Diet Verschoor

 

Tatjana Visak (Minding Animals Conference)

Tatjana Visak

 

Annewieke Vroom (gastdocent Oosterse filosofie)

  
Rogier van der Wal (docent klassiek filosofie) Rogier van der Wal

 

Guy A.M. Widdershoven (VU- medisch centrum)

  

 

Ronald Wolbink (gastdocent praktische filosofie)

  
Paul Wouters (docent denkgereedschap)