ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Pieter Jan André

Pieter Jan AndrePieter Jan André (1954) was jarenlang  docent filosofie en levensbeschouwing aan de Hogeschool Utrecht. Hij volgde een theateropleiding, studeerde toegepaste gestaltpsychologie in Nederland en de Verenigde Staten en volgde een deeltijdstudie filosofie. Hij ontwikkelde  het Martin Buber Podium, een unit waar medewerkers door het beoefenen van  poëzie, praktische filosofie en dialogische werkvormen,  zicht krijgen op de vraag hoe je  als professional inspiratie en energie kunt verwerven in je werk. Sinds 2011 is hij drie  maanden per jaar werkzaam op Sulawesi (Indonesië).   Daar coacht hij Indonesische kansarme  jongeren in het vinden van een richtinggevend 'idee  voor hun toekomst'.  Bij Het Nieuwe Trivium nam hij deel aan de leergang Filosoferen in Organisaties.