ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Pieter Mostert

Pieter Mostert (1952) is verbonden aan Het Nieuwe Trivium. Hij houdt zicht bezig met strategisch beraad, professioneel beraad, leergang en scholing in de Socratische methode en in company: dialoogvaardigheden en anderen aanspreken. Hij studeerde filosofie en leerde daar aan de hand van het werk van Friedrich Nietzsche het filosofisch vakmanschap. Na zijn studie gaf hij filosofie onderwijs aan zeer uiteenlopende doelgroepen. Sinds 1994 werkt hij als trainer  en adviseur op het gebied van opleiden en leren. Hij is een echte ontwikkelaar van nieuwe vormen om het filosoferen in praktijk te brengen. Sinds 2002 bezoekt hij regelmatig Zuid-Afrika, waar hij individuen en groepen ondersteunt in het voeren van onderzoeksgesprekken.