ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Polderen 3.0; Nederland & het algemeen belang

Yvonne Zonderop

 

 

‘Als Nederland zo veel verenigingen telt, en als Polderen 3.0 - Nederland & het algemeen belang - Yvonne Zonderopwe zo’n lange traditie hebben van consensus en overleg, wat houdt ons dan tegen om samen te knutselen aan een hedendaags algemeen belang? Waarom lukt dat nu zo slecht? Ik denk dat de maatschappelijke verhoudingen veel ingrijpender zijn veranderd dan bestuurders zich realiseren, en dat de aanpassing aan die nieuwe realiteit nog maar amper is begonnen.’

In dit boek legt Yvonne Zonderop uit dat we naast het traditionele polderen – alle partijen onder regie van de overheid om de tafel – en het nieuwe polderen met zijn internetreferenda en cyberpolls, een derde poldervariant nodig hebben. Polderen 3.0 gaat uit van zelfwerkzaamheid, persoonlijk contact en een gezonde botsing van belangen. Met polderen 3.0 organiseren de burgers zelf het algemeen belang, bijgestaan door organisatiesZe werken samen op basis van een welbegrepen eigenbelang. De voorbeelden - van G1000 tot autodelen - zijn talrijk en spreken voor zich: het werkt en het is de nieuwe realiteit.

Yvonne Zonderop

Yvonne Zonderop is journalist, bestuurder en adviseur. Ze is vaste medewerker van De Groene Amsterdammer en voormalig adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant. Ze is bestuurslid bij ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat, en commissaris bij de FD Mediagroep. Ook is zij lid van de commissie die de NOS adviseert over journalistiek/ maatschappelijke vraagstukken. Zij was lid van de commissie-Brinkman die het kabinet adviseerde over steun aan de geschreven pers, en lid van de commissie voor de Canon van Amsterdam. Daarnaast was ze adviseur van The Network Effect, een internationaal project van de British Council.

 

ISVW

€ 12,50 | 2e druk | paperback | 128 pag. | ISVW uitgevers | ISBN: 9789491224270 | NUR 756 | 11,8 x18 cm | mei 2012.

                           Bestellen via ISVW uitgevers

 

 

Pers

Luister hier naar een radio-interview voor De andere wereld van de Ikon met Yvonne Zonderop.