ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Senior Academy: kunst en ambitie

Zondag 7 april 2013ISVW-Senior Academy

Aanvang 10.30 uur - einde 17.00 uur

Docenten: prof. Joep Dohmen en prof. Roelof Hortulanus

Middag met Roelof Hortulanus, directeur van het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI) & bijzonder Hoogleraar 'Sociale interventies en lokaal sociaal beleid' aan de UvH, over kunst en ambitie. In de ochtend een inleidiing door prof. Joep Dohmen over hetzelfde thema.

Over de sprekersJoep Dohmen

Joep Dohmen is hoogleraar Theoretische en praktijkgerichte ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij is vooral bekend van zijn werk over levenskunst, om van De kunst van het ouder worden.

 

Roelof HortulanusRoelof Hortulanus bekleedt als bijzonder hoogleraar de leerstoel "Sociale interventies en lokaal sociaal beleid" van de Universiteit voor Humanistiek. Hij was directeur van het landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI) van 2004 tot mei 2012. Hij is gespecialiseerd in welzijnsvraagstukken en vraagstukken op het terrein van de woon- en leefomgeving. Hij publiceerde onder andere over woonstijlen, stedelijk beheer, welzijnsbeleving, lokaal sociaal beleid, maatschappelijke integratie van allochtonen en autochtonen en sociaal isolement.

Roelof Hortulanus was hoofdredacteur van Het sociaal debat (2000-2003) Elsevier, een reeks van negen publicaties over centrale vraagstukken van, en beleid en interventies in de sociale sector. Tegenwoordig is hij als redacteur verbonden aan het tijdschrift Sociale Interventie en treedt veelvuldig op als adviseur van overheden en maatschappelijke organisaties. Daarnaast is hij adviseur van het LESI. Zijn huidige onderzoek is gericht op conceptuele analyses van hedendaagse sociale vraagstukken, zoals sociaal isolement en de aansluiting van professionele dienstverlening op vormen van informele steun. Voorts houdt hij zich bezig met de kernexpertise en de daarbij passende legitimeringsclaims en sturingsprincipes van welzijnsorganisaties en organisaties voor maatschappelijke dienstverlening. Tenslotte werkt hij aan -voor sociale interventiepraktijken geschikte- vormen van evaluatieonderzoek, resultaatanalyses en professionele verantwoording.

Organisatie

ISVWPower Amersfoort

Aanmelden

€ 45,50 (middaglezing met koffie/thee).

€ 107,- (ochtend- en middaglezing incl. lunchbuffet en koffie/thee ).

Graag in het opmerkingenveld aangeven of u de hele dag of alleen de middag bijwoont.

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Het kan zijn dat u geen teksten treft. Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.)