ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Waar zijn we? Zes leesgroepen over Peter Sloterdijks Sferen

Vanaf 21 juni 2013

Docent: Laurens ten Kate

Onder de hedendaagse filosofen is Peter Sloterdijk (Duitsland, 1947) een van de bekendste namen. Invloedrijk, populair, meeslepend, controversieel, experimenteel: het zijn allemaal etiketten die op zijn denken en werk passen.

In deze leesgroep krijgt u de kans onder deskundige begeleiding Sloterdijks meesterwerk, de trilogie Sferen (1998-2004), te lezen. In Sferen onderneemt Sloterdijk de ambitieuze poging de geschiedenis van de mensheid opnieuw en anders te vertellen, zodat we een beter zicht krijgen op onze eigen tijd. De traditionele filosofische vraag ‘Wat is de mens?’ vormt daarbij niet langer het uitgangspunt; Sloterdijk vindt de vraag ‘Waar is de mens?’ belangrijker. De mens is een sferenbouwer: hij schept voortdurend plekken waar hij zich kan terugtrekken – een huis, een buitentuintje, maar ook een vriendschap of sportclub -, maar tegelijkertijd probeert hij de onmetelijkheid van de wereld te beheersen en bewonen. Het zijn sferen in het klein en in het groot. Daarmee is Sferen vooral ook een oorspronkelijke theorie van de globalisering.

Sferen

In het eerste deel van de trilogie, ‘Bellen’, verkent Sloterdijk de kleinste levenssferen, in het tweede deel, ‘Globes’, komen de grote sferen aan de orde, en in het derde deel, ‘Schuim’, beschrijft hij de 21ste eeuw als een tijd waarin deze ‘micro- en macrosferen’ steeds meer in elkaar verstrengeld raken. Sloterdijk toont zich in Sferen een geweldige verteller van de veelzijdige geschiedenis van het menselijk leven, die heeft geleid tot waar we nu, in 2013, staan. Politieke revoluties, wetenschappelijke ontdekkingen, kunst, architectuur en literatuur, de filosofische tradities, en vooral de religie: moeiteloos bespeelt hij met een enorme eruditie al deze terreinen om telkens tot verrassende ideeën te komen. Soms worden we meegesleept in fascinerende details, dan weer worden er brede vergezichten geopend.

De beide prachtige, bij Uitgeverij Boom verschenen banden van Sferen zijn bij de prijs van deze leesgroep inbegrepen. We lezen dit spannende en baanbrekende werk in zes weekenden (vrijdagavond en zaterdag), waarbij we ons telkens op enkele kernhoofdstukken concentreren.

Peter Sloterdijk
is hoogleraar filosofie en esthetica aan de Hochschule für Gestaltung te Karlsruhe, en aan de Universität für angewandte Kunst in Wenen. Hij verkreeg wereldwijde vermaardheid met zijn Kritiek van de cynische rede (1984). In het Nederlands is veel van zijn oeuvre intussen beschikbaar, zoals Eurotaoïsme (1989), Het kristalpaleis (2006), Woede en tijd (2007) en Je moet je leven veranderen (2011).

Programma

Klik op onderstaande button voor het programma. Details onder voorbehoud van wijzigingen.

Programma

Data:
Vrijdag 21 en zaterdag 22 juni 2013
Vrijdag 6 en zaterdag 7 september 2013
Vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober 2013
Vrijdag 25 en 26 oktober 2013
Vrijdag 15 en 16 november 2013
Vrijdag 13 en 14 december 2013

Docent:

Laurens ten Kate (1958) is filosoof en theoloog. Hij studeerde, promoveerde en werkte aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, waar hij in 1994 zijn dissertatie verdedigde, De lege plaats. Revoltes tegen het instrumentele leven in Batailles atheologie. Hij is thans verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, waar hij godsdienstfilosofie en religiestudies (m.n. de joods-christelijke tradities) doceert (zie zijn profiel op www.uvh.nl).

Laurens ten Kate werkte met Peter Sloterdijk samen, onder meer in expert seminars op de Universiteit voor Humanistiek, en hij is verantwoordelijk voor de uitgave van Sloterdijks werk bij Uitgeverij Boom te Amsterdam. Hij schreef over Sloterdijks sferologie o.m. in het boek dat ter gelegenheid van diens zestigste verjaardag werd gepubliceerd: Sjoerd van Tuinen e.a. (red.), Die Vermessung des Ungeheueren (München 2009), en in de door Liesbeth Noordegraaf-Eelens en Willem Schinkel gemaakte bundel In Medias Res: Peter Sloterdijk’s Spherological Poetics Of Being (Amsterdam 2011). Hij stelde ook het intussen bekende Regels voor het mensenpark (Amsterdam 2000) samen, een kroniek rond het debat over Sloterdijks visie op literatuur, beschaving en humanisme.

Ten Kate is co-auteur en redacteur van onder meer Het wakende woord. Literatuur, ethiek en politiek bij Maurice Blanchot (1997), Flight of the Gods: Philosophical Perspectives on Negative Theology (2001), en Retreating Religion: Deconstructing Christianity with Jean-Luc Nancy (2011). Tevens schreef hij een Encyclopedie van de filosofie (2007), en begeleidt hij boekprojecten op het gebied van de filosofie en de religiestudies bij Uitgeverij Boom.

Aanmelden

Arrangement 1: 1022,- (6 bijeenkomsten,  6 x lunch, 6 x koffie/thee en het boek Sferen).
Arrangement 2: € 1292,- (arrangement 1 + standaard hotelkamer met ontbijt).

Upgraden naar een comfort kamer (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Klik hier om u aan te melden:

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- U treft hier ook het mailadres van uw docent(en).