ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Sokrates en sokratische gesprekken

Zaterdag 8 september 2012

Aanvang 10.30 uur - einde 17.00 uurSokrates

Algemene inleiding. Kennismaking met Sokrates en sokratische gespreksvoering.

Docent: Miriam van Reijen, met medewerking van sokratische gespreksleiders. (o.a. Hans Bolten, Loes de Jong)

Met Sokrates kwam er aandacht voor de mens, voor het alledaagse leven en voor de rol van het kritische, vragende denken, in het kader van zelfkennis en geluk in de filosofie. Sokrates is het grote voorbeeld van de kunst om filosofie in de praktijk brengen, ook al wordt dat niet altijd in dank afgenomen. Onder andere wordt aandacht besteed aan een filosofische houding, de invloed van taal, de aard van filosofische vragen en de basiskenmerken van een sokratisch gesprek. Er wordt in drietallen en groepen van zes geoefend in luisteren, open vragen stellen, een filosofische vraag stellen en herkennen en eigen en andermans voorbeelden toetsen aan de criteria voor een sokratisch gesprek.

Terug