ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Sokratische gespreksvoering en sokratische café’s

Zondag 24 februari 2013

Aanvang 10.30- einde 17.00 uur

cafeDocent: Miriam van Reijen

De sokratische houding en de sokratische methode maken meer dan ooit school op allerlei gebieden van het leven en van de samenleving: in het filosoferen met kinderen, in het beroepsonderwijs, in organisaties, in het coachen, en in filosofische café’s. In deze bijeenkomst gaan we verder op de basis die in de eerste bijeenkomst is gelegd. Het ontstaan van de praktische filosofie en daarbinnen de sokratische methode en houding komt opnieuw aan de orde. Deze keer gaat het over een bijzondere manier van sokratische gespreksvoering, namelijk met grotere groepen en in een andere setting: het filosofisch café ofwel een café philo. In het middagprogramma vindt een sokratisch democratisch filocafé plaats, waarbij deelnemers ook de gelegenheid krijgen zelf als begeleider daarvan te oefenen.

Over de docenten

Miriam van  Reijen

Miriam van Reijen (1946) doceerde jarenlang aan verschillende universiteiten en hogescholen. Zij is bestuurslid van de Vereniging Het Spinozahuis en van de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP). Zij schreef o.m. Filosofie en hulpverlening (1984), Filosoferen over emoties (1995), en trad op als redacteur/auteur van het boek Emoties. Van stoïcijnse apatheia tot heftige liefde (2005; 2e dr. 2007). In de reeks Denkers verscheen haar monografie Spinoza – De geest is gewillig, maar het vlees is sterk (2008; 3e druk 2009). In 2010 promoveerde ze op Het Argentijnse gezicht van Spinoza – Passies en politiek. Lees hier een interview met Miriam van Reijen.

Toegang en aanmelden

Toegang: € 107,- (opleidingsdag, lunchbuffet, koffie/thee en reader). NB deze dag kan worden gevolgd in het kader van de basisopleiding Filosofie in de praktijk.

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- U treft hier ook het mailadres van uw docent(en).